เคสต่อมไร้ท่อเด็กน่าสนใจ

เคสต่อมไร้ท่อเด็กน่าสนใจ เช่น เด็กหญิงปวดสะโพก 6 เดือน  หรือ เด็กหญิงปัสสาวะบ่อย อ่านต่อ วารสารชมรมต่อมไร้ท่อเด็กและวัยรุ่นแห่งประเทศไทย http://thaipe […]