หนังสือแนวทางเวชปฏิบัติสำหรับโรคเบาหวาน 2560 ฉบับของแท้

หนังสือแนวทางเวชปฏิบัติสำหรับโรคเบาหวาน 2560 ฉบับของแท้ จากสมาคมโรคเบาหวานแห่งประเทศไทยฯ load ฟรี http://www.dmthai.org/…/cpg/443-guideline-diabetes-c […]

The Diagnosis and Management of Lipodystrophy Syndromes: A Multi-Society Practice Guideline

Lipodystrophy syndromes เป็นภาวะพร่องไขมันในร่างกาย ลักษณธผู้ป่วยผอม เห็นหล้ามเนื้อและเส้นเลือดดำได้เด่นชัด พบ acanthosis nigricans หรือ Eruptive xant […]