บทความเรื่อง Diabetic Microvascular Disease โดย The Endocrine Society

บทความนี้จาก The Endocrine Society ทบทวนกลไกทั้งทางด้าน biochemical และ cellular ที่มีส่วนทำให้เกิดความผิดปกติของหลอดเลือดขนาดเล็ก รวบรวมสรุปผลเสียที่ […]

แนวทางการการวินิจฉัยและรักษา Primary Adrenal Insufficiency

ภาวะพร่องฮอร์โมนต่อมหมวกไตจากโรคของต่อมหมวกไต (primary adrenal insufficiency: PAI) หมายถึงต่อมหมวกไตชั้นนอก ไม่สามารถหลั่งฮอร์โมน  glucocorticoids และ […]

World Osteoporosis Day

วันที่ 20 ตุลาคมของทุกปีเป็นวันกระดูกพรุนโลก International Osteoporosis Foundation ได้จัดทำเว็บไซต์ที่รวบรวมเนื้อหางานเหตุการณ์ที่จัดขึ้น แหล่งข้อมูลใ […]

งานประชุมวิชาการประจำปี 2560

งานประชุมวิชาการประจำปี 2560 วันที่ 2-3  พฤศจิกายน 2560 ณ ห้องนภาลัยบอลรูม โรงแรม ดุสิตธานี กรุงเทพฯ ไฟล์แนบ โปรแกรมงาน.pdf ( 493 kB ) 132 ดาวน์โหลด 1 […]