ขอเชิญประชุมวิชาการงาน Interhospital Endocrine Conference ครั้งที่ 4/2562

กรุณา ล็อกอิน เพื่อดูข้อมูล

Optimizing Postprandial Glucose Management in Adults With Insulin-Requiring Diabetes: Report and Recommendations

The Endocrine Society ได้จัดประชุมเมื่อเดือนธันวาคม 2561 เพื่อรวบรวมข้อมูลเรื่องการจัดการน้ำตาลหลังอาหารในผู้เป็นเบาหวานที่ได้รับการรักษาด้วยอินซูลินซ […]

Global Consensus Position Statement on the Use of Testosterone Therapy for Women

ระดับ testosterone ในเพศหญิง ลดลงเรื่อยๆตามอายุที่เพิ่มขึ้น จวบจนกระทั่ง อายุ 65ปี จึงจะมีแนวโน้มคงที่ การวัดระดับ total testosterone แนะนำให้วัดโดยวิ […]

Primary Prevention of ASCVD and T2DM in Patients at Metabolic Risk: An Endocrine Society Clinical Practice Guideline

ผู้ที่เป็น Metabolic Syndrome จะเพิ่มโอกาสเสี่ยงในการเกิดโรคเบาหวานชนิดที่ 2 และโรคหัวใจและหลอดเลือด Endocrine Society ได้ออกแนวเวชปฏิบัติใหม่ 2019 ที […]