หนังสือแนวทางเวชปฏิบัติสำหรับโรคเบาหวาน 2560

**มาแล้ว ฉบับสมบูรณ์** หนังสือแนวทางเวชปฏิบัติสำหรับโรคเบาหวาน 2560 (CPG) จัดพิมพ์ครั้งที่ 3  จำนวนเพียง 3500 เล่มเท่านั้น พร้อมจำหน่าย ในราคาเล่มละ  […]

Evolving Clinical Presentation and Assessment of Pheochromocytoma: A Review

Pheochromocytoma (PHEO) เป็น adrenomedullary tumor  ที่พบได้น้อย ก้อนเนื้องอกผลิต catecholamines และ metabolites ผลให้เกิดโรคความดันโลหิตสูง (incidenc […]

IDF Diabetes Atlas 8th edition

ในวันเบาหวานโลก พ.ศ.2560 ได้มีการอัพเดต IDF Diabetes Atlas 8th edition ซึ่งมีสถิติที่น่าสนใจไว้สำหรับอ้างอิงหลายอย่าง เช่น ปัจจุบันมีผู้เป็นเบาหวานทั่ […]