บทความเรื่อง Diabetic Microvascular Disease โดย The Endocrine Society

บทความนี้จาก The Endocrine Society ทบทวนกลไกทั้งทางด้าน biochemical และ cellular ที่มีส่วนทำให้เกิดความผิดปกติของหลอดเลือดขนาดเล็ก รวบรวมสรุปผลเสียที่ […]

งานวิ่ง ผู้หญิงอ่อน(เบา)หวาน

เนื่องด้วย วันที่ 14 พฤศจิกายนของทุกปี เป็นวันเบาหวานโลก ในปีนี้เน้น “ผู้หญิงกับเบาหวาน” ประเทศไทยพบโรคเบาหวานในผู้หญิงมากกว่าผู้ชาย เนื่องจาก ผู้หญิง […]

แนวทางการการวินิจฉัยและรักษา Primary Adrenal Insufficiency

ภาวะพร่องฮอร์โมนต่อมหมวกไตจากโรคของต่อมหมวกไต (primary adrenal insufficiency: PAI) หมายถึงต่อมหมวกไตชั้นนอก ไม่สามารถหลั่งฮอร์โมน  glucocorticoids และ […]

วันเบาหวานโลก 14 พฤศจิกายน

14 พฤศจิกายน ของทุกปีเป็นวันเบาหวานโลก ปี 2560 นี้ เป็นธีม “ผู้หญิงกับเบาหวาน” เนื่องจาก ปัจจุบันมีผู้หญิงมากกว่า 199 ล้านคนเป็นเบาหวาน คา […]