โครงการพัฒนาผู้ให้ความรู้โรคเบาหวานผ่านระบบการเรียนรู้แบบออนไลน์

หลักสูตรการเรียนรู้แบบออนไลน์เพื่อพัฒนาผู้ให้ความรู้โรคเบาหวาน สมัครได้ที่ลิ้งค์ด้านล่างนี้ www.dmeducator.academy

update diabetic nephropathy

เบาหวานที่ควบคุมไม่ดี ส่งผลให้เกิด เบาหวานลงไต (diabetic nephropathy) ซึ่งทำให้ไตวายเรื้อรัง จนต้องได้รับการบำบัดทดแทนไต กลไกที่ทำให้ไตเสื่อมจากเบาหวา […]