งานประชุมวิชาการโครงการเยาวชนรางวัลเจ้าฟ้ามหิดล ประจำปี 2560

กำหนดการงานประชุมวิชาการโครงการเยาวชนรางวัลเจ้าฟ้ามหิดล ประจำปี 2560 ในหัวข้อการบรรยาย “ The Role of Genetic and Epigenetic in the Screening and Preve […]

Evolving Clinical Presentation and Assessment of Pheochromocytoma: A Review

Pheochromocytoma (PHEO) เป็น adrenomedullary tumor  ที่พบได้น้อย ก้อนเนื้องอกผลิต catecholamines และ metabolites ผลให้เกิดโรคความดันโลหิตสูง (incidenc […]

IDF Diabetes Atlas 8th edition

ในวันเบาหวานโลก พ.ศ.2560 ได้มีการอัพเดต IDF Diabetes Atlas 8th edition ซึ่งมีสถิติที่น่าสนใจไว้สำหรับอ้างอิงหลายอย่าง เช่น ปัจจุบันมีผู้เป็นเบาหวานทั่ […]