หนังสือ…อยู่อย่างไร ให้ไกลเบาหวาน

หนังสือ…อยู่อย่างไร ให้ไกลเบาหวาน  จัดทำโดย คณะแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ สมาคมโรคเบาหวานแห่งประเทศไทย เนื่องจากทุกคนมีความเสี่ยง “เบาหวาน” ท […]

Bone turnover markers: are they clinically useful?

การติดตามผลการรักษาโรคกระดูกพรุนในปัจจุบันยังคงใช้เครื่องตรวจวัดความหนาแน่นของกระดูก (bone mineral density; BMD) เป็นวิธีมาตรฐาน ซึ่งมีข้อจำกัดในเรื่อ […]