หลักสูตรอบรมความรู้เกี่ยวกับโรคเบาหวานในแง่มุมต่างๆจากสมาพันธ์เบาหวานนานาชาติ

    หลักสูตรอบรมความรู้เกี่ยวกับโรคเบาหวานในแง่มุมต่างๆจากสมาพันธ์เบาหวานนานาชาติ  International Diabetes Federation: IDF เนื่องจากสมาพันธ์เ […]

No “drug holiday” for denosumab

กระดูกพรุนหรือ osteoporosis เป็นภาวะที่จำเป็นต้องรับการรักษาเพื่อลดความเสี่ยงต่อการเกิดกระดูกหัก ยาในกลุ่ม bisphosphonate เป็นยาที่มีประสิทธิภาพดีมากใ […]

Pituitary Stalk Lesions

Pituitary Stalk  ที่หนาตัว ถือว่ามีความผิดปกติ  โดยลักษณะพบได้หลายแบบ เช่น หนาทั้งหมด หนาเป็นรูป v shape หนาเป็นแบบเพชร หรือหนาแบบปิรามิด ดังรูป สาเหต […]