การบรรยายพิเศษออนไลน์ “Thyroid Weekend”

สมาคมต่อมไร้ท่อแห่งประเทศไทย ขอเชิญแพทย์ผู้สนใจเข้าร่วมฟังบรรยายพิเศษออนไลน์ “Thyroid Weekend” วันอาทิตย์ 11 ตุลาคม 2563 เวลา 13.00-14.00 […]

Interhospital Endocrine Conference ครั้งที่ 2/2563

กรุณา ล็อกอิน เพื่อดูข้อมูล

งานอบรมวิชาการโรคต่อมไร้ท่อในเวชปฏิบัติ ครั้งที่ 35

งานอบรมวิชาการโรคต่อมไร้ท่อในเวชปฏิบัติ ครั้งที่ 35 ระหว่างวันที่ 22-24 กรกฎาคม 2563 QR-code ลงทะเบียนงานประชุม หรือ ลงทะเบียนคลิ๊กที่นี่ https://docs […]

สมาคมต่อมไร้ท่อแห่งประเทศไทยร่วมรับรองการจัดประชุม ENDO Online 2020

สมาคมต่อมไร้ท่อแห่งประเทศไทยร่วมเป็นหนึ่งในผู้รับรองการจัดประชุม ENDO Online 2020 ในระหว่างวันที่ 8-22 มิถุนายนของ The Endocrine Society โดยร่วมกับ AS […]