ขอเชิญประชุมวิชาการงาน Interhospital Endocrine Conference ครั้งที่ 4/2562

กรุณา ล็อกอิน เพื่อดูข้อมูล

Interhospital Endocrine Conference ครั้งที่ 3/2562

กรุณา ล็อกอิน เพื่อดูข้อมูล

การประชุมวิชาการประจำปี 2562

การประชุมวิชาการประจำปี 2562 สมาคมต่อมไร้ท่อแห่งประเทศไทย ระหว่างวันที่ 7-8 พฤศจิกายน 2562 ณ โรงแรมอิสติน แกรนด์ สาทร  กรุงเทพฯ       ไฟล์แน […]

ขอเชิญร่วมงานประชุมวิชาการInterhospital Endocrine Conference ครั้งที่ 2/2562

ขอเชิญร่วมงานประชุมวิชาการInterhospital Endocrine Conference ครั้งที่ 2/2562 ในวันศุกร์ที่ 14 มิถุนายน 2562 เวลา 13.00 – 15.00 น. ณ ห้องประชุมอายุรกรร […]

การอบรมวิชาการโรคต่อมไร้ท่อในเวชปฏิบัติ ครั้งที่ 34

การอบรมวิชาการโรคต่อมไร้ท่อในเวชปฏิบัติ ครั้งที่ 34 Update in Endocrinology วันที่ 7 – 9 สิงหาคม 2562 ณ ห้องประชุมสยามมกุฎราชกุมาร อาคารเฉลิมพระ […]