ขอเชิญประชุมวิชาการงาน Interhospital Endocrine Conference ครั้งที่ 4/2563 (เพิ่มเฉลย)

กรุณา ล็อกอิน เพื่อดูข้อมูล

การบรรยายพิเศษออนไลน์ “Thyroid Weekend”

สมาคมต่อมไร้ท่อแห่งประเทศไทย ขอเชิญแพทย์ผู้สนใจเข้าร่วมฟังบรรยายพิเศษออนไลน์ “Thyroid Weekend” วันอาทิตย์ 11 ตุลาคม 2563 เวลา 13.00-14.00 […]

Interhospital Endocrine Conference ครั้งที่ 2/2563

กรุณา ล็อกอิน เพื่อดูข้อมูล

งานอบรมวิชาการโรคต่อมไร้ท่อในเวชปฏิบัติ ครั้งที่ 35

งานอบรมวิชาการโรคต่อมไร้ท่อในเวชปฏิบัติ ครั้งที่ 35 ระหว่างวันที่ 22-24 กรกฎาคม 2563 QR-code ลงทะเบียนงานประชุม หรือ ลงทะเบียนคลิ๊กที่นี่ https://docs […]