การอบรมวิชาการโรคต่อมไร้ท่อในเวชปฏิบัติ ครั้งที่ 36

การอบรมวิชาการโรคต่อมไร้ท่อในเวชปฏิบัติ ครั้งที่ 36 วันที่ 21-23 กรฏาคม 2564 ณ ห้องประชุมสยามมกุฎราชกุมาร อาคารเฉลิมพระบารมี ๕๐ ปี ซ.ศูนย์วิจัย ลิงค์ส […]

ขอเชิญประชุมวิชาการงาน Interhospital Endocrine Conference ครั้งที่ 1/2564

กรุณา ล็อกอิน เพื่อดูข้อมูล

ขอเชิญประชุมวิชาการงาน Interhospital Endocrine Conference ครั้งที่ 4/2563 (เพิ่มเฉลย)

กรุณา ล็อกอิน เพื่อดูข้อมูล

การบรรยายพิเศษออนไลน์ “Thyroid Weekend”

สมาคมต่อมไร้ท่อแห่งประเทศไทย ขอเชิญแพทย์ผู้สนใจเข้าร่วมฟังบรรยายพิเศษออนไลน์ “Thyroid Weekend” วันอาทิตย์ 11 ตุลาคม 2563 เวลา 13.00-14.00 […]