กำหนดการงานประชุมประจำปี 2564 สมาคมต่อมไร้ท่อแห่งประเทศไทย

  ลิงค์สำหรับลงทะเบียน    https://forms.gle/SA8B9ksHm4C79ydC6 กำหนดการงานประชุมประจำปี 2564 สมาคมต่อมไร้ท่อแห่งประเทศไทย ระหว่างวันที่ 4-5 พฤศจิก […]

ขอเชิญประชุมงาน Interhospital Endocrine Conference ครั้งที่ 3/2564

กรุณา ล็อกอิน เพื่อดูข้อมูล

ขอเชิญประชุมงาน Interhospital Endocrine Conference ครั้งที่ 2/2564

ขอเชิญประชุมงาน Interhospital Endocrine Conference ครั้งที่ 2/2564   สมาคมต่อมไร้ท่อแห่งประเทศไทย ร่วมกับ โรงพยาบาลราชวิถี และโรงพยาบาลธรรมศาสตร์ […]

การอบรมวิชาการโรคต่อมไร้ท่อในเวชปฏิบัติ ครั้งที่ 36

การอบรมวิชาการโรคต่อมไร้ท่อในเวชปฏิบัติ ครั้งที่ 36 วันที่ 21-23 กรฏาคม 2564 ณ ห้องประชุมสยามมกุฎราชกุมาร อาคารเฉลิมพระบารมี ๕๐ ปี ซ.ศูนย์วิจัย ลิงค์ส […]