การบรรยายพิเศษ “Comprehensive Pituitary Conference” ในวันศุกร์ที่ 25 มีนาคม 2559

  สมาคมต่อมไร้ท่อแห่งประเทศไทยร่วมกับคณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราชขอเชิญสมาชิกและแพทย์ผู้ที่สนใจเข้าร่วมฟัง  "ก […]

Interhospital endocrine coference ครั้งที่ 1/2559 วันศุกร์ที่ 5 กุมภาพันธ์ 2559 (เพิ่มเฉลย)

กรุณา ล็อกอิน เพื่อดูข้อมูล

Interhospital Endocrine Conference ครั้งที่ 4/2558

กรุณา ล็อกอิน เพื่อดูข้อมูล

งานประชุมวิชาการประจำปี 2558 สมาคมต่อมไร้ท่อแห่งประเทศไทย 5-6 พย 2558

งานประชุมวิชาการประจำปี 2015 สมาคมต่อมไร้ท่อแห่งประเทศไทย วันที่ 5-6 พฤศจิกายน 2558 ณ หองแกรนดบอลรูม ชั้น 4 โรงแรมเรดิสัน บลู พลาซา สุขุมวิท กรุงเท […]