งานประชุมวิชาการประจำปี Annual meeting 2015

เรียนเชิญสมาชิกสมาคมฯ เข้าร่วมประชุมวิชาการประจำปี Annual meeting  2015 จัดโดย มูลนิธิโรคกระดูกพรุนแห่งประเทศไทย ระหว่างวันที่ 20-21  ส […]

ขอเชิญสมาชิกและผู้ที่สนใจเข้าร่วมประชุมวิชาการ Academic Endocrine Weekend 2558

ขอเชิญสมาชิกและผู้ที่สนใจเข้าร่วมประชุมวิชาการ Academic Endocrine  Weekend 2558 ระหว่างวันที่ 22-23 สิงหาคม 2558 ณ โรงแรมดุสิตธานี พัทยา จ.ชลบุรี […]

การอบรมวิชาการโรคต่อมไร้ท่อในเวชปฏิบัติ ครั้งที่ 30

การอบรมวิชาการโรคต่อมไร้ท่อในเวชปฏิบัติ ครั้งที่ 30 วันที่ 15-17 กรกฎาคม 2558 ณ ห้องประชุมสยามมกุฎราชกุมาร อาคารเฉลิมพระบารมี ๕๐ ปี ซ. ศูนย์วิจัย กรุง […]

Interhospital endocrine conference ครั้งที่ 1/2558 วันศุกร์ที่13 มีนาคม 2558 เพิ่มเฉลย

กรุณา ล็อกอิน เพื่อดูข้อมูล