การอบรมวิชาการโรคต่อมไร้ท่อในเวชปฏิบัติ ครั้งที่ 30

การอบรมวิชาการโรคต่อมไร้ท่อในเวชปฏิบัติ ครั้งที่ 30 วันที่ 15-17 กรกฎาคม 2558 ณ ห้องประชุมสยามมกุฎราชกุมาร อาคารเฉลิมพระบารมี ๕๐ ปี ซ. ศูนย์วิจัย กรุง […]

Interhospital endocrine conference ครั้งที่ 1/2558 วันศุกร์ที่13 มีนาคม 2558 เพิ่มเฉลย

กรุณา ล็อกอิน เพื่อดูข้อมูล

Interhospital Endocrine Conference ครั้งที่ 4/2557 เพิ่มเฉลย

กรุณา ล็อกอิน เพื่อดูข้อมูล

งานประชุมวิชาการประจำปี 2557 ระหว่างวันที่ 6 – 7 พ.ย. 2557

งานประชุมวิชาการประจำปี 2557 ระหว่างวันที่ 6 – 7 พฤศจิกายน 2557 ณ โรงแรมเซ็นทารา แกรนด์ แอท เซ็นทรัลพลาซ่าลาดพร้าว กรุงเทพฯ   ใบลงทะเบียนเข้าร่วม […]

Interhospital Endocrine Conference ครั้งที่ 3/2557

กรุณา ล็อกอิน เพื่อดูข้อมูล