ขอเชิญแพทย์และผู้สนใจเข้าร่วมงานประชุมBasicEndocrinology Radiology and cytology for Endocrinologists ครั้งที่8 ในวันที่ 22 ก.ค. 2557และงานประชุมวิชาการต่อมไร้ท่อในเวชปฏิบัติ ครั้งที่ 29 ในวันที่ 23-25 ก.ค. 2557

  ขอเชิญแพทย์และผู้สนใจเข้าร่วมงานประชุม BasicEndocrinology Radiology and cytology for Endocrinologists ครั้งที่ 8 ในวันอังคารที่ 22 กรกฎาคม 2557 […]

การประชุมวิชาการนานาชาติด้านการแพทย์และการสาธารณสุข ระหว่างวันที่ 21 – 25 ก.ค. 2557

คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล จัดประชุมวิชาการประจำปี การประชุมวิชาการนานาสชาติด้านการแพทย์และการสาธารณสุข พ.ศ. 2557 ระหว่างวันที่ 21 – 25 กรกฎาคม 2 […]

ขอเชิญแพทย์และผู้สนใจเข้าร่วมฟังการบรรยาย Interhospital Endocrine Conference ครั้งที่ 1/2557 (เฉลย)

กรุณา ล็อกอิน เพื่อดูข้อมูล

ขอเชิญเข้าร่วมงานประชุม Practical Outpatient Insulin Therapy (สำหรับบุคลากรทางการแพทย์) วันที 26 กพ. 2557

    ขอเชิญเข้าร่วมงานประชุม Practical Outpatient Insulin Therapy (สำหรับบุคลากรทางการแพทย์)   ในวันพุธที 26 กุมภาพันธ์ 2557 เวลา 0 […]

ขอเชิญเข้าร่วมงานประชุมวิชาการโครงการเยาวชนรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดล 2014 ครั้งที่ 2

ขอเชิญเข้าร่วมงานประชุมวิชาการโครงการเยาวชนรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดล 2014 ครั้งที่ 2   ในวันที่ 27 มกราคม 2557 เวลา 08.00 – 16.00 […]