พิธีแจกรางวัลดีเด่นของสมาคมต่อมไร้ท่อแห่งประเทศไทย ปี พ.ศ. 2558

1 รางวัล Endocrine Society Endocrinology Award ได้แก่ พญ.พัชญา  บุญชยาอนันต์ จากคณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 2 รางวัล Distinguished Clinical Re […]

ภาพที่ระลึกพิธีมอบวุฒิบัตรแก่แพทย์ผู้สำเร็จการฝึกอบรมสาขาอายุรศาสตร์ และ อนุสาขาอายุรศาสตร์ ในงานประชุมวิชาการราชวิทยาลัยอายุรแพทย์แห่งประเทศไทยประจำปี2557

  ภาพที่ระลึกพิธีมอบวุฒิบัตรแก่แพทย์ผู้สำเร็จการฝึกอบรมสาขาอายุรศาสตร์ และ อนุสาขาอายุรศาสตร์     ในงานประชุมวิชาการราชวิทยาลัยอาย […]

พิธีแจกรางวัลดีเด่นของสมาคมต่อมไร้ท่อแห่งประเทศไทย ปี พ.ศ. 2556

พิธีแจกรางวัลดีเด่นของสมาคมต่อมไร้ท่อแห่งประเทศไทย ปี พ.ศ. 2556 ในวันที่ 7 – 8 พฤศจิกายน 2556 ณ โรงแรมเซ็นทารา แกรนด์ แอท เซ็นทรัลพลาซ่าลาดพร้าว กรุงเ […]

พิธีแจกรางวัลดีเด่นของสมาคมต่อมไร้ท่อแห่งประเทศไทย 2555

พิธีแจกรางวัลดีเด่นของสมาคมต่อมไร้ท่อแห่งประเทศไทย ปี พ.ศ. 2555 ในวันที่ 8 – 9 พฤศจิกายน 2555 ณ โรงแรมเซ็นทารา แกรนด์ แอท เซ็นทรัลพลาซ่าลาดพร้าว […]