รูปแบบการดูแลเบาหวานของศูนย์เบาหวานที่เป็นเลิศควรเป็นอย่างไรในอนาคต

บทความนี้ได้เสนอแนวคิดว่าศูนย์เบาหวานที่เป็นเลิศในด้านการดูแลเบาหวานควรมีองค์ประกอบอย่างไรบ้างเพื่อใช้เป็นแม่แบบในการพัฒนาทิศทางการทำงานของศูนย์เบาหวา […]

No “drug holiday” for denosumab

กระดูกพรุนหรือ osteoporosis เป็นภาวะที่จำเป็นต้องรับการรักษาเพื่อลดความเสี่ยงต่อการเกิดกระดูกหัก ยาในกลุ่ม bisphosphonate เป็นยาที่มีประสิทธิภาพดีมากใ […]

Pituitary Stalk Lesions

Pituitary Stalk  ที่หนาตัว ถือว่ามีความผิดปกติ  โดยลักษณะพบได้หลายแบบ เช่น หนาทั้งหมด หนาเป็นรูป v shape หนาเป็นแบบเพชร หรือหนาแบบปิรามิด ดังรูป สาเหต […]