ไวรัสโควิด19 และเบาหวาน

ค่าย AACE ก็ออกมาให้คำแนะนำผู้ป่วยเบาหวาน กรณีวิกฤติไวรัสโควิด19 – เช็คยาเบาหวาน ให้มีเพียงพอในสภาวะฉุกเฉินนี้ ไม่แนะนำให้ขาดยา – เจาะน้ำต […]

คำแนะนำการดูแลตนเองสำหรับผู้เป็นเบาหวานในช่วงไวรัสโควิด19ระบาด

COVID-19 เป็นเชื้อไวรัสในกลุ่มโคโรนา (coronavirus) ชนิดใหม่ ก่อให้เกิดการติดเชื้อบริเวณทางเดินหายใจ ผู้ติดเชื้อ มีได้ตั้งแต่ไม่มีอาการจนถึงอาการหนักจน […]

เบาหวาน ไม่เบาใจ

โรคเบาหวาน สามารถถ่ายทอดทางพันธุกรรมได้ก็จริงแต่ก็ยังมีสาเหตุอื่นๆ เช่นการติดเชื้อไวรัส, พฤติกรรมการกิน และไม่ออกกำลังกาย หรือการตั้งครรภ์ ก็ล้วนแล้วม […]