2021 European Thyroid Association Guideline on Thyroid Disorders prior to and during Assisted Reproduction

  โรคไทรอยด์เป็นโรคที่พบบ่อยในหญิงวัยเจริญพันธุ์ที่มีปัญหามีบุตรยาก ระดับฮอร์โมนไทรอยด์ที่ผิดปกติ รวมถึงภาวะ thyroid autoimmunity ส่งผลทำให้ประจำ […]

คำถามและคำตอบเกี่ยวกับโรคไทรอยด์และการติดเชื้อ COVID-19

คำถาม: ผู้ที่เป็นโรคไทรอยด์มีความเสี่ยงในการติดเชื้อหรือเพิ่มความรุนแรงของโรค COVID-19 มากขึ้นหรือไม่ คำตอบ: ปัจจุบันยังไม่มีข้อมูล แต่เป็นไปได้ว่าในผ […]

ไวรัสโควิด19 และเบาหวาน

ค่าย AACE ก็ออกมาให้คำแนะนำผู้ป่วยเบาหวาน กรณีวิกฤติไวรัสโควิด19 – เช็คยาเบาหวาน ให้มีเพียงพอในสภาวะฉุกเฉินนี้ ไม่แนะนำให้ขาดยา – เจาะน้ำต […]

คำแนะนำการดูแลตนเองสำหรับผู้เป็นเบาหวานในช่วงไวรัสโควิด19ระบาด

COVID-19 เป็นเชื้อไวรัสในกลุ่มโคโรนา (coronavirus) ชนิดใหม่ ก่อให้เกิดการติดเชื้อบริเวณทางเดินหายใจ ผู้ติดเชื้อ มีได้ตั้งแต่ไม่มีอาการจนถึงอาการหนักจน […]