เครื่องมือคำนวณความเสี่ยงการเกิดกระดูกหัก FRAX

FRAX เป็นเครื่องมือที่ถูกพัฒนาขึ้นจาก WHO เพื่อใช้ประเมินความเสี่ยงการเกิดกระดูกหักของผู้ป่วย เครื่องมือนี้จะขึ้นกับโมเดลของผู้ป่วยแต่ละรายซึ่งใช้ปัจจ […]

หนังสือ…อยู่อย่างไร ให้ไกลเบาหวาน

หนังสือ…อยู่อย่างไร ให้ไกลเบาหวาน  จัดทำโดย คณะแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ สมาคมโรคเบาหวานแห่งประเทศไทย เนื่องจากทุกคนมีความเสี่ยง “เบาหวาน” ท […]

IDF Diabetes Atlas 8th edition

ในวันเบาหวานโลก พ.ศ.2560 ได้มีการอัพเดต IDF Diabetes Atlas 8th edition ซึ่งมีสถิติที่น่าสนใจไว้สำหรับอ้างอิงหลายอย่าง เช่น ปัจจุบันมีผู้เป็นเบาหวานทั่ […]