ทะเบียนศิษย์เก่า

      ไฟล์แนบ รายชื่อแพทย์ประจำบ้านต่อยอดประจำปี 2560 ( 27 kB ) 1 ดาวน์โหลด 20.November.2017 รายชื่อแพทย์ประจำบ้านต่อยอดประจำปี 2559 ( […]

แนวทางการการวินิจฉัยและรักษา Primary Adrenal Insufficiency

ภาวะพร่องฮอร์โมนต่อมหมวกไตจากโรคของต่อมหมวกไต (primary adrenal insufficiency: PAI) หมายถึงต่อมหมวกไตชั้นนอก ไม่สามารถหลั่งฮอร์โมน  glucocorticoids และ […]

กำหนดการสอบ

สมาคมต่อมไร้ท่อแห่งประเทศไทย กำหนดการสอบเพื่อหนังสืออนุมัติ/วุฒิบัตรฯ อนุสาขาโรคต่อมไร้ท่อ สอบข้อเขียน  – MCQ วันจันทร์ที่ 26 มิถุนายน 2560 เวลา […]