เคสต่อมไร้ท่อเด็กน่าสนใจ

เคสต่อมไร้ท่อเด็กน่าสนใจ เช่น เด็กหญิงปวดสะโพก 6 เดือน  หรือ เด็กหญิงปัสสาวะบ่อย อ่านต่อ วารสารชมรมต่อมไร้ท่อเด็กและวัยรุ่นแห่งประเทศไทย http://thaipe […]

มารู้จักกับ Type1 diabetes ให้มากขึ้น

review จาก Lancet ฉบับนี้ได้พูดถึงทุกแง่มุมของเบาหวานประเภทที่ 1 ตั้งแต่ การวินิจฉัยที่ปัจจุบันยากขึ้นด้วยอาการทางคลินิกเพียงอย่างเดียวเนื่องจากพบเด็ก […]