ทะเบียนศิษย์เก่า

      ไฟล์แนบ รายชื่อแพทย์ประจำบ้านต่อยอดประจำปี 2560 ( 27 kB ) 375 ดาวน์โหลด 20.November.2017 รายชื่อแพทย์ประจำบ้านต่อยอดประจำปี 2559 […]

3. ผู้ป่วยสาธก

ไฟล์แนบ รายงานผู้ป่วย ปี 2561 ( 726 kB ) 103 ดาวน์โหลด 24.May.2018 รายงานผู้ป่วย ปี 2560 ( 750 kB ) 193 ดาวน์โหลด 21.November.2017 รายงานผู้ป่วย ปี 25 […]

2. บทความวิชาการ

ไฟล์แนบ บทความวิชาการ ปี 2561 ( 663 kB ) 116 ดาวน์โหลด 24.May.2018 บทความวิชาการ ปี 2560 ( 724 kB ) 196 ดาวน์โหลด 21.November.2017 บทความวิชาการ ปี 25 […]

แนวทางการการวินิจฉัยและรักษา Primary Adrenal Insufficiency

ภาวะพร่องฮอร์โมนต่อมหมวกไตจากโรคของต่อมหมวกไต (primary adrenal insufficiency: PAI) หมายถึงต่อมหมวกไตชั้นนอก ไม่สามารถหลั่งฮอร์โมน  glucocorticoids และ […]

กำหนดการสอบ ประจำปี 2561

สมาคมต่อมไร้ท่อแห่งประเทศไทย กำหนดการสอบเพื่อหนังสืออนุมัติ/วุฒิบัตรฯ อนุสาขาโรคต่อมไร้ท่อ สอบข้อเขียน  – MCQ วันจันทร์ที่ 9 กรกฎาคม 2561 เวลา 9 […]