2. บทความวิชาการ

ไฟล์แนบ บทความวิชาการ ปี 2561 ( 663 kB ) 66 ดาวน์โหลด 24.May.2018 บทความวิชาการ ปี 2560 ( 724 kB ) 158 ดาวน์โหลด 21.November.2017 บทความวิชาการ ปี 255 […]

แนวทางการการวินิจฉัยและรักษา Primary Adrenal Insufficiency

ภาวะพร่องฮอร์โมนต่อมหมวกไตจากโรคของต่อมหมวกไต (primary adrenal insufficiency: PAI) หมายถึงต่อมหมวกไตชั้นนอก ไม่สามารถหลั่งฮอร์โมน  glucocorticoids และ […]

กำหนดการสอบ ประจำปี 2561

สมาคมต่อมไร้ท่อแห่งประเทศไทย กำหนดการสอบเพื่อหนังสืออนุมัติ/วุฒิบัตรฯ อนุสาขาโรคต่อมไร้ท่อ สอบข้อเขียน  – MCQ วันจันทร์ที่ 9 กรกฎาคม 2561 เวลา 9 […]

1. งานวิจัย

ไฟล์แนบ ผลงานวิจัย ปี 2547 ( 452 kB ) 158 ดาวน์โหลด 15.November.2017 ผลงานวิจัย ปี 2548 ( 472 kB ) 146 ดาวน์โหลด 15.November.2017 ผลงานวิจัย ปี 2549 ( […]