แนวทางการรักษา Primary Aldosteronism

ผู้ป่วยที่มีปัญหาความดันโลหิตสูง โดยมีข้อบ่งชี้ดังต่อไปนี้ –  ความดันโลหิตสูงเป็นเวลานาน มากกว่า 150/100 mm Hg – ความดันโลหิตสูง >140/9 […]

แนวทางการการวินิจฉัยและรักษา Primary Adrenal Insufficiency

ภาวะพร่องฮอร์โมนต่อมหมวกไตจากโรคของต่อมหมวกไต (primary adrenal insufficiency: PAI) หมายถึงต่อมหมวกไตชั้นนอก ไม่สามารถหลั่งฮอร์โมน  glucocorticoids และ […]