องค์ประกอบปากกาอินซูลิน

องค์ประกอบปากกาอินซูลิน บรรยายส่วนประกอบของปากกาฉีดอินซูลินชนิดต่างๆอย่างละเอียด ได้แก่ – ปลอกปากกา – กระบอกบรรจุหลอดยา – ตัวปากกา & […]