Obesity Management for the Treatment of Type 2 Diabetes: ADA2018

การดูแลผู้ป่วยเบาหวานที่อ้วนหรือน้ำหนักเกิน  ควรลดน้ำหนักให้ได้อย่างน้อย 5% จากนน.เดิม  ดังนี้ จำกัดอาหาร (ลดแคลอรี่จากอาหารประมาณ 500–750 kcal ต่อวัน […]