การหยุดยา SGLT2i สำหรับผู้ป่วยเบาหวานที่ต้องได้รับการผ่าตัด

องค์การอาหารและยาแห่งสหรัฐอเมริกา (US FDA) แนะนำให้หยุดยาเบาหวานกลุ่ม SGLT2i สำหรับผู้ป่วยเบาหวานที่ต้องได้รับการผ่าตัด  เนื่องจากเสี่ยงต่อการเกิดเลือ […]

คำแนะนำการดูแลตนเองสำหรับผู้เป็นเบาหวานในช่วงไวรัสโควิด19ระบาด

COVID-19 เป็นเชื้อไวรัสในกลุ่มโคโรนา (coronavirus) ชนิดใหม่ ก่อให้เกิดการติดเชื้อบริเวณทางเดินหายใจ ผู้ติดเชื้อ มีได้ตั้งแต่ไม่มีอาการจนถึงอาการหนักจน […]

COMPREHENSIVE TYPE 2 DIABETES MANAGEMENT ALGORITHM – AACE 2020

Guideline Type2 DM from AACE เป้าหมายการรักษาเบาหวานชนิดที่ 2 ขึ้นกับ อายุของผู้ป่วย โรคร่วม ความเสี่ยงต่อการเกิดน้ำตาลในเลือดต่ำ และปัจจัยอื่นๆตามผู้ […]

เบาหวาน ไม่เบาใจ

โรคเบาหวาน สามารถถ่ายทอดทางพันธุกรรมได้ก็จริงแต่ก็ยังมีสาเหตุอื่นๆ เช่นการติดเชื้อไวรัส, พฤติกรรมการกิน และไม่ออกกำลังกาย หรือการตั้งครรภ์ ก็ล้วนแล้วม […]