เบาหวาน ไม่เบาใจ

โรคเบาหวาน สามารถถ่ายทอดทางพันธุกรรมได้ก็จริงแต่ก็ยังมีสาเหตุอื่นๆ เช่นการติดเชื้อไวรัส, พฤติกรรมการกิน และไม่ออกกำลังกาย หรือการตั้งครรภ์ ก็ล้วนแล้วม […]

Treatment of Diabetes in Older Adults: An Endocrine Society Clinical Practice Guideline

แนวเวชปฏิบัติสำหรับการรักษาเบาหวานในผู้สูงอายุโดย Endocrine Society มีเนื้อหาน่าสนใจหลายส่วน ตัวอย่างเช่น การวินิจฉัยเบาหวานในคนกลุ่มนี้แนะนำให้คัดกรอ […]

Management of hyperglycaemia in type 2 diabetes, 2018. A consensus report by the American Diabetes Association (ADA) and the European Association for the Study of Diabetes (EASD)

สมาคมเบาหวานแห่งอเมริกาและยุโรปได้ร่วมกันออกคำแนะนำในการจัดการภาวะน้ำตาลในเลือดสูงในผู้เป็นเบาหวานชนิดที่ 2 ออกมาใหม่ในปีนี้โดยเป็นการปรับปรุงมาจากของ […]

หนังสือแนวทางเวชปฏิบัติสำหรับโรคเบาหวาน 2560 ฉบับของแท้

หนังสือแนวทางเวชปฏิบัติสำหรับโรคเบาหวาน 2560 ฉบับของแท้ จากสมาคมโรคเบาหวานแห่งประเทศไทยฯ load ฟรี http://www.dmthai.org/…/cpg/443-guideline-diabetes-c […]