หนังสือแนวทางเวชปฏิบัติสำหรับโรคเบาหวาน 2560 ฉบับของแท้

หนังสือแนวทางเวชปฏิบัติสำหรับโรคเบาหวาน 2560 ฉบับของแท้ จากสมาคมโรคเบาหวานแห่งประเทศไทยฯ load ฟรี http://www.dmthai.org/…/cpg/443-guideline-diabetes-c […]

IDF Diabetes Atlas 8th edition

ในวันเบาหวานโลก พ.ศ.2560 ได้มีการอัพเดต IDF Diabetes Atlas 8th edition ซึ่งมีสถิติที่น่าสนใจไว้สำหรับอ้างอิงหลายอย่าง เช่น ปัจจุบันมีผู้เป็นเบาหวานทั่ […]

งานวิ่ง ผู้หญิงอ่อน(เบา)หวาน

เนื่องด้วย วันที่ 14 พฤศจิกายนของทุกปี เป็นวันเบาหวานโลก ในปีนี้เน้น “ผู้หญิงกับเบาหวาน” ประเทศไทยพบโรคเบาหวานในผู้หญิงมากกว่าผู้ชาย เนื่องจาก ผู้หญิง […]

วันเบาหวานโลก 14 พฤศจิกายน

14 พฤศจิกายน ของทุกปีเป็นวันเบาหวานโลก ปี 2560 นี้ เป็นธีม “ผู้หญิงกับเบาหวาน” เนื่องจาก ปัจจุบันมีผู้หญิงมากกว่า 199 ล้านคนเป็นเบาหวาน คา […]