ผลงานวิจัยงานประชุมประจำปีสมาคมต่อมไร้ท่อฯ

[spoiler title=’หัวข้องานวิจัยงานประชุมวิชาการประจำปี-2562′ style=’default’ collapse_link=’true’]

ลำดับ ชื่อผู้วิจัย ชื่อเรื่องวิจัย
1 Panuwat Suteerayongprasert CLINICAL AND GENETIC CHARACTERISTICS OF MULTIPLE ENDOCRINE NEOPLASIA TYPE l FROM KING CHULALONGKORN MEMORIAL HOSPITAL, A20-YEAR EXPERIENCE
2 Panuwat Suteerayongprasert PREVALENCE OF TESTOSTERONE DEFICIENCY IN PATIENTS WITH CHRONIC OBSTRUCTIVE PULMONARY DISEASE IN KING CHULALONGKORN MEMORIAL HOSPiTAL
3 Sawaraj Choksakunwong EFFECTIVENESS OF THYROID GLAND SIZE DETERMINATION BY ULTRASOUND VERSUS MANUAL PALPAT10N IN SuCCESS OF RADIOACTIVE IODINE TREATMENT IN GRAVES’ DISEASE
4 Chutintorn Sriphrapradang A 2019 THAI SURVEY OF CLINICAL PRACTICE PATTERNS IN THE MANAGEMENT OF GRAVES’ DISEASE
5 Vitvala Jariyawattanarat CHARACTERISTICS OF GRAVES’ DISEASE IN HIV― INFECTED PATIENTS ON ANTIRETROVIRAL THERAPY
6 Peeradon Vibhatavatal EFFECT OF PREOPERATIVE VITAMIN D DEFiCIENCY ON POSTOPERATIVE HYPOCALCEMA IN PATIENTS WITH ACUTE HYPOPARATHYROIDISM AFTER THYROID SURGERY
7 Patrawon Gomutput ADRENOCORTICAL CARCINOMA IN KING CHULALONGKORN MEMORIAL HOSPITAL: A10-YEAR RETROSPECTIVE REViEW
8 Kasittach Dolprasit VALIDATION OF ALDOSTERONE TO DIRECT RENIN RATIO AS A SCREENING TEST FOR PRIMARY ALDOSTERONISM COMPARED WiTH THE STANDARD ALDOSTERONE TO PLASMA RENIN ACTIVITY RATIO
9 Yotsapon Thewjitcharoen CLINICAL CHARACTERISTICS RESIDUAL BETA― CELL FUNCTION AND PANCREATIC AUTO‐ANTIBODIESIN THAI PATIENTS WITH LONG― STANDING TYPE l DIABETTES MELLITUS
10 Wannita Tingsarat ACCURACY OF CONTINUOUS GLUCOSE MONITORING COMPARED WITH INTERMITTENT CAPILLARY GLUCOSE MEASUREMENT IN MEDICAL INTENSIVE CARE UNIT PATIENTS
11 Bothamai Dechatesl EFFECT OF INAPPROPRIATE RESUSPENSION OF INSULIN PEN ON AMOUNT OF DISPENSED INSULIN
12 Thachanun Porntharukchareon EVALUATION OF GLUCOSE TOLERANCE IN HIGH DOSE RADIOACTIVE lODINE TREATED DIFFERENTIATED THYROID CARCINOMA PATIENTS
13 Duanghathai Wattanakul EFFECT OF SODIUM GLUCOSE COTRANSPORTER 2 INHIBITORS ON HEMODYNAMIC AND METABOLIC CARDIOVASCULAR MARKERS IN PATIENTS WITH TYPE 2 DIABETES MELLITUS
14 Hataikarn Nimitphong SLEEP DURATION AND SLEEP VARIABILITY MODULATE THE EFFECTIVENESS OF INTENSIVE LIFESTYLE INTERVENTION IN HIV― INFECTED INDIVIDUALS WITH PREDIABETES
15 Piyanuch Piyasatit PERINATAL AND MATERNAL OUTCOMES OF PREGNANCY AFTER BARIATRIC SURGERY:A CASE SERIES
16 Nuttee Chewapruek ACETONE BREATHING MEASUREMENT FOR DIAGNOSIS OF DIABETIC KETOACIDOSIS
17 Prasartkaew Hussamon PREVALENCE AND ASSOCIATED RISK FACTORS OF INSULIN― INDUCED LIPOHYPERTROPHY IN PATIENTS WITH DIABETES: A SINGLE TERTIARY DIABETES CENTER STUDY IN BANGKOK

[/spoiler]

[spoiler title=’หัวข้องานวิจัยงานประชุมวิชาการประจำปี-2561′ style=’default’ collapse_link=’true’]

หัวข้องานวิจัยงานประชุมวิชาการประจำปี  2561

ลำดับ ชื่อผู้วิจัย ชื่อเรื่องงานวิจัย
1 Apichana Mahattanapreut, MORE EVENING PREFERENCE IS POSITIVELY ASSOCIATED WITH SYSTEMIC INFLAMMATION IN PREDIABETES AND TYPE 2 DIABETES PATIENTS
2 Supamas Sirisreetreerux, NOCTURNAL URINARY 6-SULFATOXY MELATONIN LEVEL AND ASSOCIATION WITH SLEEP QUALITY AND GLYCEMIC CONTROL IN TYPE 2 DIABETES WITH DIABETIC RETINOPATHY
3 Wanothayaroj Ekgaluck, CLINICAL STAGING OF TYPE 2 DIABETES MELLITUS: A PROPOSED MODEL FOR THE COMPREHENSIVE DIABETES CARE
4 Parinya Samakkarnthai EFFECT OF STEVIA ON GLYCEMIC AND INSULIN RESPONSES IN OBESE PATIENTS: A RANDOMIZED, DOUBLE-BLIND, PLACEBO-CONTROLLED CROSSOVER STUDY
5 Mongkontida Umphonsathien EFFECT OF INTERMITTENT VERY-LOW-CALORIE DIET ON GLYCEMIC CONTROL AND CARDIOVASCULAR RISK FACTORS IN OBESE PATIENTS WITH TYPE 2 DIABETES MELLITUS
6 Onnicha Suntornlohanakul, GLYCEMIC EFFECT OF POST-MEAL WALKING COMPARED TO ONE PRANDIAL INSULIN INJECTION IN TYPE 2 DIABETIC PATIENTS TREATED WITH BASAL INSULIN: A RANDOMIZED CONTROLLED CROSS-OVER STUDY
7 Apichart So-ngern EFFECTS OF SLEEP EXTENSION ON GLUCOSE METABOLISM IN CHONICALLY SLEEP-DEPRIVED INDIVIDUALS
8 Chatchon Kaewkrasaesin, ANGIOPOIETIN-LIKE PROTEIN 8 (ANGPTL8) LEVELS IN THAI SUBJECTS WITH HYPERALPHALIPOPROTEINEMIA
9 Lalita Lohawijarn, OPTIMAL LOADING AND MAINTENANCE DOSE OF VITAMIN D2 FOR TREATMENT OF HYPOVITAMINOSIS D IN THAI ADULTS: A RANDOMIZED, DOUBLE-BLINDED, DOSE-COMPARISON STUDY
10 1Suttikarn Santiwatana, SKEWED X CHROMOSOME INACTIVATION IN GIRLS AND FEMALE ADOLESCENTS WITH AUTOIMMUNE THYROID DISEASE
11 Suwanna Pitchaiprasert1 THE PREVALENCE AND ASSOCIATED FACTORS OF SECONDARY ADRENAL INSUFFICIENCY IN RETIRED MUAY THAI BOXERS

[/spoiler]

[spoiler title=’หัวข้องานวิจัยงานประชุมวิชาการประจำปี-2560′ style=’default’ collapse_link=’true’]

หัวข้องานวิจัยงานประชุมวิชาการประจำปี  2560

ลำดับ ชื่อผู้วิจัย ชื่อเรื่องงานวิจัย
1 Jaruwan Kongkit REFERENCE RANGES OF THYROID FUNCTION TEST IN EACH TRIMESTER OF THAI PREGNANT WOMEN IN KING CHULALONGKORN  MEMORIAL HOSPITAL; A PROSPECTIVE STUDY.

 

2 Chatchon Kaewkrasaesin CLINICAL CHARACTERISTICS AND TREATMENT OUTCOMES IN THYROTROPIN-SECRETING PITUITARY ADENOMA, AN EXPERIENCE FROM KING CHULALONGKORN MEMORIAL HOSPITAL
3 Kritchavat Ploddi An Outbreak of Thyrotoxicosis in Northern Thailand
4 Onrampha Chernwipasakul VALIDATION OF THE AMERICAN THYROID ASSOCIATION ULTRASOUND RISK ASSESSMENT OF THYROID NODULES TO ESTIMATE THE RISK OF MALIGNANCY
5 Warachit W. PREVALENCE OF SOMATIC KCNJ5 MUTATIONS IN PATIENTS WITH ALDOSTERONE-PRODUCING ADRENAL ADENOMAS IN KING CHULALONGKORN MEMORIAL HOSPITAL
6 Sirinart Sirinvaravong TRANSIENT ADRENAL INSUFFICIENCY IN DIFFUSE LARGE B CELL LYMPHOMA PATIENTS AFTER CHEMOTHERAPY WITH SHORT-COURSE, HIGH-DOSE CORTICOSTEROID
7 Panuwat Suteerayongprasert PHEOCHROMOCYTOMA IN PREGNANCY: A CASE SERIES FROM KING CHULALONGKORN MEMORIAL HOSPITAL
8 Nawaporn  Assanangkornchai MACROPROLACTINOMA AND GIANT PROLACTINOMA: CLINICAL CHARACTERISTICS AND TREATMENT OUTCOMES WITH BROMOCRIPTINE IN SOUTHERN THAILAND
9 Lalita Lohawijarn CLINICAL CHARACTERISTICS AND TREATMENT OUTCOMES OF ADULT-ONSET ENDOGENOUS HYPERINSULINEMIC HYPOGLYCEMIA, AN EXPERIENCE FROM KING CHULALONGKORN MEMORIAL HOSPITAL
10 Nutchanart  Ratchusupakarn The difference in plasma cholesterol levels between fasting and postprandial states in healthy volunteers
11 Thewjitcharoen Yotsapon INCRETIN SECRETION AND GLUCAGON RESPONSES IN NEWLY DIAGNOSED TYPE 2 DIABETIC PATIENTS – ARE THAIS DIFFERENT FROM CAUCASIANS?
12 Amia Elizabeth Jones CLINICAL UTILITY OF ORAL GLUCOSE TOLERANCE TEST IN HIGH-RISK THAI ADULTS –AN 11-YEAR RETROSPECTIVE STUDY FROM THEPTARIN HOSPITAL
13 Jitjira Chaiyarit ASSOCIATION BETWEEN SMOKING STATUS AND HYPOGLYCEMIA IN TYPE 2 DIABETES, THAILAND.
14 Tanawan Kongmalai EFFECT OF TEMPERATURE ON THE INSULIN STABILITY OF IN-USE INSULIN PENS
15 Vimonsri  Rangsrisaeneepitak A CORRELATION BETWEEN BREATH ACETONE AND FASTING PLASMA GLUCOSE : A PILOT STUDY
16 Noppadol Kietsiriroje EFFECT OF PHYTOSTEROLS AND INULIN-ENRICHED SOYMILK ON GLUCOSE METABOLISM IN HEALTHY THAI SUBJECTS: DOUBLE-BLINDED RANDOMIZED CONTROLLED TRIAL
17 Nitchakarn Laichuthai THE EFFICACY AND SAFETY OF INSULIN INFUSION PROTOCOL IN MEDICAL INTENSIVE CARE UNIT AT KING CHULALONGKORN MEMORIAL HOSPITAL: A PROSPECTIVE STUDY.
18 Natthakan Tangkittikasem EFFECTS OF HIGH-INTENSITY STATINS ON GLUCOSE HOMEOSTASIS IN PATIENTS WITH TYPE 2 DIABETES
19 Nuntakorn Thongtang EFFEFT OF HIGH-INTENSITY STATINS ON COGNITIVE FUNCTION IN PATIENTS WITH TYPE 2 DIABETES
20 Sittichai  Pinyopodjanard LACK OF ASSOCIATIONS BETWEEN THYROID FUNCTION AND OBSTRUCTIVE SLEEP APNEA SEVERITY IN ADULTS WITH PREDIABETES AND DIABETES MELLITUS

[/spoiler]

[spoiler title=’หัวข้องานวิจัยงานประชุมวิชาการประจำปี-2559′ style=’default’ collapse_link=’true’]

หัวข้องานวิจัยงานประชุมวิชาการประจำปี 2559

ลำดับ ชื่อผู้วิจัย ชื่อเรื่องงานวิจัย
1 Mongkol Kunakorn Target Value External Quality Assurance Scheme is Essential for Accurate HbA1c Testing in Thailand
2 Wanothayaroj Ekgaluck CLINICAL CHARACTERISTICS AND MEDICATION DEINTENSIFICATION OF THE OLDEST OLD TYPE 2 DIABETIC PEOPLE IN THEPTARIN HOSPITAL: A TERTIARY DIABETES CENTER IN THAILAND
3 Chutintorn Sriphrapradang EFFECTS OF SUCRALOSE ON INSULIN SECRETION AND SENSITIVITY IN HEALTHY SUBJECTS: A RANDOMIZED DOUBLE-BLIND, PLACEBO CONTROLLED TRIAL
4 Ekasitt Wanitcharoenkul OBSTRUCTIVE SLEEP APNEA IN GESTATIONALDIABETES:PREVALENCE,PREDICTIVE FACTORS AND THE DEVELOPMENT OF A SCREENING TOOL
5 Areesa Manodpitipong SLEEP AND GLYCEMIC CONTROL IN SHIFT WORKERS WITH TYPE 2 DIABETES
6 Jin Sothornwit DECREASED HEALTH-RELATED QUALITY OF LIFE IN DIABETES PATIENTS WITH FOOT PROBLEMS.
7 Hataikarn Nimitphong LATER BREAKFAST TIME AND LATER CHRONOTYPE ARE INDEPENDENTLY   ASSOCIATED WITH HIGHER BODY MASS INDEX IN TYPE 2 DIABETES
8 Waralee Chatchomchuan ANGIOPOIETIN-LIKE PROTEIN3 (ANGPTL3) LEVELS IN THAI HYPERALPHALIPOPROTEINEMIC PATIENTS
9 Witthawat Naeowong TRIMESTER SPECIFIC REFERENCE RANGES FOR THYROID FUNCTION TESTS IN NORMAL THAI PREGNANT WOMEN, A CROSS-SECTIONAL STUDY FROM KING CHULALONGKORN MEMORIAL HOSPITAL
10 Amornpan Lertrit THYROID FUNCTION ASSOCIATED WITH DIABETES MELLITUS AND OBESITY IN A THAI EUTHYROID POPULATION
11 Jaruwan Kongkit PRIMARY THYROID LYMPHOMA: A 10-YEAR EXPERIENCE AT KING CHULALONGKORN MEMORIAL HOSPITAL
12 Nitchakarn Laichuthai THYROID CRISIS AT KING CHULALONGKORN MEMORIAL HOSPITAL: CLINICAL CHARACTERISTICS AND OUTCOMES
13 Suwanna Pitchaiprasert CLINICAL CHARACTERISTIC AND OUTCOMES OF PATIENTS WITH MYXEDEMA COMA: AN EXPERIENCE FROM KING CHULALONGKORN MEMORIAL HOSPITAL
14 Poranee Ganokroj ASSOCIATED RISK FACTORS OF HYPOVITAMINOSIS D AND DOSE RESPONSE TO VITAMIN D3 SUPPLEMENTAION AMONG PATIENTS WITH EPILEPSY

[/spoiler]

[spoiler title=’หัวข้องานวิจัยงานประชุมวิชาการประจำปี-2558′ style=’default’ collapse_link=’true’]

หัวข้องานวิจัยงานประชุมวิชาการประจำปี  2558

ลำดับ ชื่อผู้วิจัย ชื่อเรื่องงานวิจัย
1 Warachit W. CLINICAL FEATURES AND MANAGEMENT OF CUSHING’S SYNDROME IN KING CHULALONGKORN MEMORIAL HOSPITAL DURING 2000-2015
2 Nitchakarn Laichuthai CLINICAL PRESENTATIONS AND GENETIC ANALYSES OF PATIENTS WITH MULTIPLE ENDOCRINE NEOPLASIA TYPE 2A: AN EXPERIENCE FROM KING CHULALONGKORN MEMORIAL HOSPITAL
3 Nuntakorn Thongtang SMALL DENSE LDL APOB IS CATABOLIZED MORE SLOWLY THAN LARGE LDL   APOB IN HYPERLIPIDEMIC PATIENTS, AND STATIN ENHANCES ITS CLEARANCE
4 Patchaya Boonchaya-anant CHANGES IN FREE TESTOSTERONE LEVELS AND SEX HORMONE-BINDING GLOBULIN LEVELS  IN OBESE MEN AFTER BARIATRIC SURGERY
5 Preaw Suwannasrisuk CHANGES IN PLASMA ALDOSTERONE LEVEL 3 MONTHS AFTER  TREATMENT WITH WEIGHT LOSS BY BARIATRIC SURGERY IN MORBIDLY OBESE PATIENTS
6 Phawinpon Chotwanvirat DEVELOPMENT OF NEW LEMON-LIME FLAVORED BEVERAGE FOR OGTT: ACCEPTABILITY AND REPRODUCIBILITY
7 Nantawan Ipichart SEVERITY OF SEPSIS ASSOCIATED WITH HYPERGLYCEMIA, NOT GLYCEMIC VARIABILITY, IN NON-DIABETIC SUBJECTS
8 Sasipas Chontong HIGHER SLEEP VARIABILITY IS ASSOCIATED WITH POORER GLYCEMIC CONTROL IN TYPE 1 DIABETES PATIENTS
9 Hataikarn  Nimitphong OBSTRUCTIVE SLEEP APNEA IS ASSOCIATED WITH DETERIORATION OF BONE MASS AND QUALITY IN TYPE 2 DIABETES
10 Nantaporn Siwasaranond THE RELATIONSHIP BETWEEN NOCTURNAL URINARY EXCRETION OF 6-SULFATOXYMELATONIN AND OBSTRUCTIVE SLEEP APNEA SEVERITY IN TYPE 2 DIABETES
11 Suranut Charoensri EFFECT OF CONTINUOUS POSITIVE AIRWAY PRESSURE TREATMENT ON GLUCOSE METABOLISM IN GESTATIONAL DIABETES WITH OBSTRUCTIVE SLEEP APNEA

 

12 Natthinee Charatcharoenwitthaya FREE 25-HYDROXYVITAMIN D LEVELS, POLYMORPHISM OF VITAMIN D BINDING PROTEIN GENE AND RISK FOR GESTATIONAL DIABETES MELLITUS
13 Tullaya Sitasuwan PREVALENCE AND ASSOCIATED RISK FACTORS OF THE PRESENCE OF T2DM DIAGNOSED BY OGTT CRITERIA IN THAI SUBJECTS WITH IMPAIRED FASTING PLASMA GLUCOSE
14 Witthawat Naeowong VITAMIN B12 LEVEL IN METFORMIN-TREATED PATIENTS: A 21-MONTH FOLLOW-UP STUY

[/spoiler]

[spoiler title=’หัวข้องานวิจัยงานประชุมวิชาการประจำปี-2557′ style=’default’ collapse_link=’true’]

หัวข้องานวิจัยงานประชุมวิชาการประจำปี 2557

ลำดับ ชื่อผู้วิจัย ชื่อเรื่องงานวิจัย
1 Yotsapon Thewjitcharoen CLINICAL FEATURES AND OUTCOMES OF SUBACUTE THYROIDITIS IN THAI  PATIENTS
2 Boontida Vasikasin THE OPTIMALTIME OF INTRAOPERATIVE INTACT PARATHYROID HORMONE MEASUREMENT DURING PARATHYROIDECTOMY FOR RENAL HYPERPARATHYROIDISM
3 Hataikarn Nimitphong AN OPEN-LABEL RANDOMIZED CONTROLLED STUDY COMPARING THE EFFECTS OF CALCITRIOL AND ERGOCALCIFEROL ON ALBUMINURIA IN DIABETIC KIDNEY DISEASE
4 Manassawee Korwutthikulrangsri SERUM FIBROBLAST GROWTH FACTOR 21 IN OBESE CHILDREN: ITS RELATION TO GLUCOSE METABOLISM AND HIGH MOLECULAR WEIGHT ADIPONECTIN, AND ITS CHANGE AFTER GLUCOSE LOADING
5 Poranee Ganokroj PRESENTATION,MORBIDITY AND TREATMENT OUTCOMES OF ACROMEGALIC PATIENTS AT KING CHULALONGKORN MEMORIAL HOSPITAL, A 14-YEAR RETROSPECTIVE COHORT STUDY
6 Pakanit  Kittipinyovath TESTOSTERONE DEFICIENCY AMONG THAI MEN WITH TYPE 2 DIABETES: PREVALENCE AND ASSOCIATED FACTORS
7 Suwattanee Kooptiwut TESTOSTERONE PROTECTS PANCREATIC @ β-CELLS APOPTOSIS AGAINST GLUCOTOXICITY VIA REDUCTION ENDOPLASMIC (ER) AND OXIDATIVE STRESSES
8 Yotsapon Thewjitcharoen LIPID METABOLISM AND CHANGES OF ADIPOCYTOKINES IN THAI KETOSIS-PRONE DIABETES MELLITUS
9 RungkanRuksasakul PREVALENCE AND RISK FACTORS OF METABOLIC SYNDROME IN WOMEN PREVIOUSLY DIAGNOSED OF GESTATIONAL DIABETES COMPARED WITH NORMAL PREGNANT WOMEN
10 Somlak Chuengsamarn THE ASSOCIATED RISKS OF METABOLIC COMPONENTS AND DIABETIC COMPLICATIONS IN TYPE 2 DIABETES WITH OBSTRUCTIVE SLEEP APNEA
11 Nantaporn Siwarasanond OBSTRUCTIVE SLEEP APNEA IN TYPE 2 DIABETES: PREVALENCE AND IMPACT ONGLYCEMIC CONTROL
12   Somvang Amnakkittikul OBSTRUCTIVE SLEEP APNEA AND GESTATIONAL DIABETES MELLITUS: PREVALENCE AND RELATIONSHIP WITH GLYCEMIC CONTROL
13 Sirinate Krittiyawong OUTCOMES OF HOSPITALIZED DIABETIC FOOT PATIENTS IN THEPTARIN HOSPITAL
14 Brian Lee THE ROLE OF APOLIPOPROTEIN B MEASUREMENT IN TYPE 2 DIABETIC PATIENTS
15 Mongkontida Umphonsathien GLYCEMIC CONTROL AND METABOLIC PARAMETERS AFTER A VERY LOW CALORIC DIET IN HOSPITAL PERSONNEL WITH TYPE 2 DIABETES MELLITUS:

A PILOT STUDY

[/spoiler]

[spoiler title=’หัวข้องานวิจัยงานประชุมวิชาการประจำปี-2556′ style=’default’ collapse_link=’true’]

หัวข้องานวิจัยงานประชุมวิชาการประจำปี  2556

ลำดับ ชื่อผู้วิจัย ชื่อเรื่องงานวิจัย
1 Thewjitcharoen Yotsapon Clinical Profiles of Long-Standing Type 1 Diabetes in Adults: A 30-year-experience from Theptarin Hospital
2 Sirinate Krittiyawong Random Capillary Plasma Glucose and HbA1C Measurement in The Screening and Diagnosis of Diabetes Mellitus in High-Risk Thais in Community
3 Nattakarn  Suwansaksri Higher Mean Plasma Glucose and Glucose Variability in Non-Diabetic Sepsis/Septic Shock Patients Than Healthy Subjects: A Preliminary Report
4 Panudda Srichomkwun Association Between Osteocalcin and Insulin Resistance Index During

Pregnancy in Thai Subjects

5 Theerawut klangjareonchai Circulating Irisin and Sclerostin are Related and Interact with Gender to Influence Adiposity in Adult with Prediabetes
6 Hataikarn Nimitphong The Effect of Vitamin D Supplementation and Circulating Sclerostin on Metabolic Phenotypes in Thais with Prediabetes
7 Somlak Chuengsamarn Reduction of Atherogenic Risk in Patients with Type 2 Diabetes by Curcuminoid Extract: A Randomized Controlled Trial
8 Natthinee Charatcharoenwitthaya The Associations between Perchlorate and Thiocyanate Exposure and Thyroid Function in First-Trimester Pregnant Thai Women
9 Pacharamon Pusantisampan Chromogranin A: Plasma or Serum and Its Stability in The Collected Specimens
10 Taweesak Wannachalee An Established Saliva Collection Method in Measurement of The Salivary Cortisol
11 Taweesak Wannachalee The Application of Salivary Cortisol Measurement During Low-Dose ACTH Stimulation Test in Normal Subjects
12 Preaw Suwannasrisuk The Role of Bilateral Inferior Petrosal Sinus Sampling in the Diagnostic Evaluation of Cushing’s Syndrome
13 Lilly Pathomyok Acromegaly: Presentation, Morbidity and Treatment Outcomes at King Chulalongkorn Memorial Hospital
14 Pakanit Kittipinyovath Craniopharyngioma: A 15-year Retrospective Study from King Chulalongkorn Memorial Hospital
15 Ploychompoo Srisuwanwattana Serum 25 (OH)D3 after repeated exposure to a minimal UVB dose in Thai subjects

 

16 Montana Suwannasarn Postoperative Parathyroid Hormone Measurement After Thyroidectomy as A Predictor of Hypocalcemia

[/spoiler]

[spoiler title=’หัวข้องานวิจัยงานประชุมวิชาการประจำปี-2555′ style=’default’ collapse_link=’true’]

หัวข้องานวิจัยงานประชุมวิชาการประจำปี  2555

ลำดับ ชื่อผู้วิจัย ชื่อเรื่องงานวิจัย
1 Jirateep  Kwankaew Lean Mass Inversely Predicts Plasma Glucose Levels After oral Glucose Load Independent of Insulin Secretion or Insulin Sensitivity in Gloucose Intolerance Subjects
2 YotsaponThewjitcharoen Clinical Characteristics and Long-Term Follow up of Ketosis-Prone Diabetes in Thai Patients
3 Petch Rawdaree Achievement of Glycemic Control without Hypoglycemia by The Long Acting Insulin Analogue: Evidence from Thai Insulin Therapy Assessment Program
4 Sathit Niramitmahapanya Maternal 25 Hydroxyvitamin D Concentration Associated with Beta-cell Function in Thai Gestational Diabetes
5 Arunrat Kiateprungvej Stydy of LPL gene Variants in Thai Patients with Severe Hypertriglyceridemia: A Preliminary Report
6 Ratanapan Samittarucksa Circulating Follicle-Stimulating Hormone Is Causally Related to Reduced Insulin Resistance in Peri- and Postmenopausal Women

 

7 Preeyaporn Vitheesamrantham Prevalence of Pituitary Dysfunction in Patients with Nasopharyngeal Carcinoma After Radiotherapy, A Preliminary Data
8 Panudda Srichomkwan The Role of Adrenal Venous Sampling in Localization of Primary Hyperaldosteronism
9 Supatra Pavarangkoon Serum Free T4, Thyrotropin, Thyroid Autoantibodies, and the Prevalence of Thyroid Dysfunction in Thai Population: The Fourth National Health Examination Survey
10 Nida Chookham Comparison of Thyrotropin Levels Between Treatment with Levothyroxine 30 minutes and 60 minutes before breakfast in Primary
11 Natthinee Charatcharoenwitthaya Maternal Vitamin D Status, ITS Associated Factors and The Course of Pregnancy in Thai Women
12 Pranee Thongthai Vitamin D Binding Protein Gene Polymorphism as a Risk Factor for Vitamin D Deficiency
13 Sathit Niramitmahapanya Biochemical Predictors of Hypocalcemia in Postparathyroidectomy in Chronic Kidney Disease of Rajavithi Hospital
14 Lalita Wattanachanya Functional Study of a Novel Mutation in CRTAP gene Causing Recessive Osteogenesis Imperfecta

[/spoiler]

[spoiler title=’หัวข้องานวิจัยงานประชุมวิชาการประจำปี-2554′ style=’default’ collapse_link=’true’]

หัวข้องานวิจัยงานประชุมวิชาการประจำปี  2554

ลำดับ ชื่อผู้วิจัย ชื่อเรื่องงานวิจัย
1 Thipaporn Tharavanij The Glucose Lowering Efficacy of Malvastrum coromandelianum in Type 2 Diabetic Subjects
2 Apussanee Boonyavarakul Efficacy and Tolerability of Vildagliptin on Glycaemic Control when Early Added to Metformin; 24-Week Study in Thai Type 2 Diabetes Patients
3 Navaporn Napartivaumnuay 25 Hydroxyvitamin D Level in Thai Gestational Diabetes Patients
4 Sirisawat Wanthong Prevalence and Predictive Factors of Type 2 Diabetes in Women with Previous Gestational Diabetes Mellitus: A Preliminary Result
5 Tengpraettanakorn P Bisphenol-A Exposure is Associated with Progression to Diabetes in Subjects with Impaired Glucose Tolerance
6 Sarinya Sattanon Degree of microalbuminuria can be effectively used for predicting the presence and severity of diabetic retinopathy in type 2 diabetes mellitus
7 Nawarat Pengpong Influence of Temperature During Specimen Collecting Process and  Thawing on Plasma Renin Activity in Low Renin Hypertensive Patients
8 Phatharaporn Burapakusolsri Prevalence of Thyroid Autoantibodies Among First–Degree Relatives of  Patients with Autoimmune Thyroid Disease, A Preliminary Data
9 Chutintorn Sriphrapradang Association Between Bisphenol A Exposure and Thyroid Function in Thai  Adults: The Thai National Health Examination Survey
10 Wanwaroon Pumchumpol Efficacy of once-daily vs. divided daily administration of 15 mg/day of methimazole in the induction of euthyroidism in Graves’ hyperthyroidism: a randomized controlled study
11 Wanut Chaitree Characteristic of Plasma Glucose and Insulin Response to Intravenous Bolus of Glucose, Oral Glucose Loading and Mixed Meal in Pateints with Insulinoma

[/spoiler]

[spoiler title=’หัวข้องานวิจัยงานประชุมวิชาการประจำปี-2553′ style=’default’ collapse_link=’true’]

หัวข้องานวิจัยงานประชุมวิชาการประจำปี  2553

ลำดับ ชื่อผู้วิจัย ชื่อเรื่องงานวิจัย
1 Daraka Kowintasate Estrogen Receptor-1 gene PvuII Polymorphism and Coronary Artery Disease in Thai Men: a Preliminary Data
2 Supannika Charoen Gentic Analysi of APOA5 Gene in Thai Subjucts with Severe Hypertriglyceridemia : A Preliminary Report
3 Supamai Soonthornpun Gender Difference in Sodium-Potassium-Adenosine Triphosphatase Activity
4 Chailurkit L Regional Variation of Vitamin D Status in Thailand
5 Tantivatanasatien J The Impact of  Dosage and Form of Vitamin D Supplements on Vitamin D Status in Healthy Thais
6 Wiwat Rodprasert Clinical Characteristics and Pathophysiology of Diabetes Mellitus in Non-Obese  Type 2 Diabetes Compared to Obese Type 2 Diabetes in Thais
7 Srivanichakorn W Evaluation of Glycemic Control after Sulfonylurea Withdrawal in Type 2 Diabetes Treated with Combination Oral Hypoglycemic Agents and Insulin : A Randomized Controlled Trial
8 Somchodok  Chakreeyarat Elevated Vitamin D Status in Postmenopausal Women on Thaizolidenedione for Type 2 Diabetes
9 Tengpraettanakorn P Bisphenol-A Exposure is Associated with Abnormal Glucose Tolerance in Thais
10 Thongchai Pratipanawatr Risk factors of cancer death in Thailand diabetic registry cohort

[/spoiler]

[spoiler title=’หัวข้องานวิจัยงานประชุมวิชาการประจำปี-2552′ style=’default’ collapse_link=’true’]

หัวข้องานวิจัยงานประชุมวิชาการประจำปี  2552

ลำดับ ชื่อผู้วิจัย ชื่อเรื่องงานวิจัย
1 Ngarmukos C BASELINE OSEOCALCIN INVERSELY PREDICTS DEVELOPMENT OF DIABETES IN A LONG-TERM FOLLOW-UP COHORT
2 Ampai Khemkha CORRELATION BETWEEN BRAF(V600E) MUTATION AND CLINICOPATHOLOGICAL PARAMETERS OF PAPILLARY THYROID CARCINOMA IN THAI PATIENTS
3 Weerapun Khovidhunkit GENETIC AND FUNCTIONAL ANALYSES OF NOVEL 18-BP DELETION MUTATION IN THE PROMOTER OF THE CETP GENE IN SEVERE HYPERALPHALIPOPROTEINEMIA
4 Krissanapong Manotham DHEA INTERFERE ADIPOGENIC DIFFERENTIATION OF BONE MARROW MESENCHYMAL CELLS VIA EPIGENETIC REGULATION
5 Nutdhakarn Mayurasakorn THE ASSOCIATION OF CYTOTOXIC T LYMPHOCYTE-ASSOCIATED ANTIGEN-4 POLYMORPHISM AND RELAPSE OF GRAVES’ DISEASE IN THAI PATIENTS
6 Veerasak Sarinnapakorn ABNORMAL LIVER FUNCTION TEST IN GRAVES’ DISEASE: COMPARED HYPERTHYROID STATE AND EUTHYROID STATE
7 Thewjitcharoen Yotsapon CLINICAL CHARACTERISTICS OF DIABETIC KETOACIDOSIS IN THAI ADULT PATIENTS
8 Promphan Pruksakorn ASSOCIATION OF RETINOL BINDING PROTEIN 4 AND PREGNANCY OUTCOMES IN WOMEN AT RISK FOR GESTATIONAL DIABETES MELLITUS
9 Tanaporn Ratanasuwan LERDSIN CONTINUOUS INTRAVENOUS INSULIN INFUSION PROTOCOL FOR DKA/HHS: FROM ARTIFICIAL PANCREAS CONCEPT TO INSTITUTE NEW PRACTICE

[/spoiler]

[spoiler title=’หัวข้องานวิจัยงานประชุมวิชาการประจำปี-2551′ style=’default’ collapse_link=’true’]

หัวข้องานวิจัยงานประชุมวิชาการประจำปี  2551

ลำดับ ชื่อผู้วิจัย ชื่อเรื่องงานวิจัย
1 Mangklabruks  A. EFFICACY OF 2 INTERVENTION METHODS, STANDARD DIABETIC EDUCATION AND EDUCATION WITH SELF HELP GROUP PROCESS, IN REDUCING GLUTINOUS RICE CONSUMPTION
2 Suvina Ratanachaiyavong TINOSPORA CRISPA ENHANCES GLUCOSE TRANSPORT VIA ACTIVATION OF EXTRACELLULAR SIGNAL-REGULATED KINASE(ERK1/2)IN CULTURED L6 MYOTUBES AND CHO-IR CELLS
3 Jongjaroenprasert  W. CIRCULATING HEPATOCYTE GROWTH FACTOR IS ASSOCIATED WITH PREVALENT TYPE 2 DIABETES AND PREDICTS FUTURE FASTING PLASMA GLUCOSE
4 Somporn Wongraopasert 24 HOURS-DYNAMIC GLUCOSE IN TYPE 2 DIABETES CAPD PATIENTS ASSESSED BY CONTINUOUS GLUCOSE MONITORING SYSTEM (CGMS)
5 Tanaporn Ratanasuwan INTRODUCING LERDSIN HOSPITAL CONTINUOUS INTRAVENOUS INSULIN (PUMP) PROTOCOL FOR DKA AND HHS:PILOT PROJECT
6 Swangjit Sura-amornkul THE EUGLYCEMIC AND HYPERGLYCEMIC CLAMP TO STUDY INSULIN SENSITIVITY AND SECRETION IN LEAN AND OBESE THAI TYPE 2 DIABETIC PATIENTS
7 Ratchaneewan Kwancharoen COMPARATIVE STUDY OF BODY COMPOSITION BETWEEN GOOD AND POOR GLYCEMIC CONTROL IN TYPE 2 DIABETES PATIENTS
8 Natapong Kosachunhanun GLOBAL ACHIEVEMENT OF TYPE 2 DIABETES CARE IN COMMUNITY HOSPITAL
9 Lalita Wattanachanya REFERENCE INTERVALS FOR HEMOGLOBIN A1C IN NON-DIABETIC ADULTE WITH HEMOGLOBIN E ESTABLISHED BY IMMUNOASSAY METHOD IN KING CHULALONGKORN MEMORIAL HOSPITAL
10 Thewjitcharoen Yotsapon PERCUTANEOUS ETHANOL INJECTION EFFICACY IN BENIGB THYROID NODULES: A DESCRIPTIVE RETROSPECTIVE STUDY
11 Sathit Niramitmahapanya PRIMARY HYPERPARATHYROIDISM DUE TO PARATHYROID CARCINOMA ASSOCIATED WITH BILATERAL SLIPPED CAPITAL FEMORAL EPIPHYSES. THE FIRST CASA REPORT
12 Hataikarn Nimitphong THE ASSOCIALATION BETWEEN VITAMIN D STATUS AND CIRCULATING ADIPONECTIN INDENDENT OF ADIPOSITY IN SUBJECTS WITH ABNORMAL GLUCOSE OTLERANCE
13 Sriphrapradang C. OPTIMAL WAIST CIRCUMFERENCE CUT-OFF VALUE FOR CENTRAL OBESITY BASED ON CARDIOMETABOLIC RISKS AND INSULIN INSENSITIVITY IN THAIS
14 Supawan Buranapin ANTHROPOMETRICS, METABOLIC AND INSULIN RESISTANCE STATUS AMONG UNIVERSITY STUDENTS IN CHIANG MAI, THAILAND
15 Supamai Soonthornpun EFFECT OF NORMOBARIC OXYGEN ON INSULIN SENSITIVITY: A SINGLE-BLIND, RANDOMIZED, PLACEBO-CONTROLLED STUDY
16 Weerapun Khovidhunkit PROTEOMIC ANALYSIS OF HIGH-DENSITY LIPOPROTEIN DURING GRAM-NEGATIVE SEPTICEMIA
17 Somlak Chuengsamarn COMPARING EFFICACY OF MEDICAL THERAPY BETWEEN HMG-COA REDUCTASE INHIBITOR AND NON-HMG-COA REDUCTASE INHIBITOR GROUP TO CHANGING OF BONE MINERAL DENSITY AND BONE MARKERS IN THE PATIENTS WITH HYPERLIPIDEMIA AND OSTEOPENIA
18 Nuntakorn Kungpanichkul COMPARISON OF EFFICACY BETWEEN 1 MG OVERNIGHT DEXAMETHASONE SUPPRESSION TEST AND 2 DAY LOW DOSE DEXAMETHASONE SUPPRESSION TEST FOR DIAGNOSIS OF CUSHING’S SYNDROME
19 Pratipanawatr T. EFFECT OF DEXAMETHAZONE ON 28 DAY MORTALITY OF SEPTIC SHOCK PATIENTS : A RANDOMIZED-DOUBLE BLIND PLACEBO CONTROL STUDY

[/spoiler]

[spoiler title=’หัวข้องานวิจัยงานประชุมวิชาการประจำปี-2550′ style=’default’ collapse_link=’true’]

หัวข้องานวิจัยงานประชุมวิชาการประจำปี  2550

ลำดับ ชื่อผู้วิจัย ชื่อเรื่องงานวิจัย
1 Weerapan Khovidhunkit ASSESSMENT OF INSULIN RESISTANCE IN PREGNANT WOMEN TO PREDICT ADVERSE PREGNANCY OUTCOME
2 Suvina Ratanachaiyavong TINOSPORA CRISPA (BO-RA-PED) ENHANCES MUSCLE GLUCOSE UPTAKE BY UP REGULATION OF GLUCOSE TRANSPORTER PROTEINS AND PATHWAYS
3 Thiti Snabboon CLINICAL AND GENETIC STUDY OF THAI PATIENTS WITH FIBROCALCULOUS PANCREATIC DIABETES
4 Jongjaroenprasert W. GENETIC POLYMORPHISMS OF THE PLATELET RECEPTORS P2Y1 AND GP IB ALPHA AND RESPONSE TO ASPIRIN IN THAI TYPE 2 DIABETES PATIENTS
5 Hataikarn Nimitphong HEPATIC FAT CONTENT IS A DETERMINANT OF POSTPRANDIAL TRIGLYCERIDE LEVELS IN TYPE 2 DIABETIC PATIENTS  WITH NORMAL FASTING TRIGLYCERDE
6 Pitiporn Rattanataweeboon PREVALENCE OF STRESS HYPERGLYCEMIA IN PATIENTS WITH SEPSIS
7 Karnsuda Pichetsin CHARACTERISTICS AND OUTCOME OF GROWTH HORMONE TREATMENT IN PATIENTS WITH GROWTH HORMONE DEFICIENCY
8 Thewjitcharoen Yotsapon CASES REPORT: HYPERTHYROID GRAVES’ DISEASE AFTER RADIOIODINE THERAPY FOR NON-TOXIC MULTINODULAR GOITER
9 Thiti Snabboon GENETIC TESTING IN THAI PATIENTS WITH BILATERAL PHEOCHROMOCYTOMA
10 Wanee Plengpanich HEPATIC LIPASE ACTIVITY AND MUTATIONS IN THAI SUBJECTS WITH HYPERALPHALIPOPROTEINEMIA(HALP)
11 Supamai Soonthornpun BENEFICIAL EFFECTS OF PHLEBOTOMY IN POSTMENOPAUSAL WOMEN
12 Woranun Charoenhirunyingyos PSEUDOHYPERTRIGLYCERIDEMIA FROM ORAL GLYCERINE

[/spoiler]

[spoiler title=’หัวข้องานวิจัยงานประชุมวิชาการประจำปี-2549′ style=’default’ collapse_link=’true’]

หัวข้องานวิจัยงานประชุมวิชาการประจำปี 2549

ลำดับ ชื่อผู้วิจัย ชื่อเรื่องงานวิจัย
14 Meijinee Densriwiwat HIGH PREVALENCE OF OVERWEIGHT AND OBESITY AMONG THAI CHILDREN WITH CONGENITAL ADRENAL HYPERPLASIA
15 Pramote Patcharamaneepakorn THE CAG REPEAT POLYMORPHISM IN THE ANDROGEN RECEPTOR RECEPTOR GENE AND ASSOCIATION WITH CORONARY ARTERY DISEASE IN THAI MEN
16 Chatlert Pongchaiyakul A NOMOGRAM FOR PREDICTING OSTEOPOROSIS RISK BASED ON AGE, WEIGHT AND QUANTITATIVE ULTRASOUND MEASUREMENT
17 Jongjaroenprasert   W. IN SEARCH OF SUSCEPTIBLE LOCI FOR THYROTOXIC PERIODIC PARALYSIS USING MICROARRAYS-BASED GENOME-WIDE ASSOCIATION APPROACH ON POOLED DNA

[/spoiler]

[spoiler title=’หัวข้องานวิจัยงานประชุมวิชาการประจำปี-2548′ style=’default’ collapse_link=’true’]

หัวข้องานวิจัยงานประชุมวิชาการประจำปี 2548

ลำดับ ชื่อผู้วิจัย ชื่อเรื่องงานวิจัย
1 Prapaporn Jungtrakoon ANALYSIS OF ADIPONECTIN GENE IN THAI PATIENTS WITH TYPE 2 DIABETES MELLITUS
2 Jongjaroneprasert  W. ASSOCIATION OF MITOCHONDRIAL DNA POLYMORPHISMS AND TYPE 2 DIABETES IN THAIS
3 Kanjana Leejinda GENETIC VARIATIONS OF CTLA-4 GENE AND TYPE 1 DIABETES IN THAI POPULATION
4 Chatchai Neatpisarnvanit NOVEL INSULIN SENSITIVITY INDEX DERIVED FROME ORAL GLUCOSE TOLERANCE TEST
5 Supamai Soonthornpun DETERMINATION OF URINARY GLUCOSE 1 HOUR AFTER 50-GRAM ORAL GLUCOSE LOADING : AN ALTERNATIVE SCREENING TEST FOR GESTATIONAL DIABETES MELLITUS
6 Pongamorn Bunnag CARDIOVASCULAR EVENTS AND MORTALITY IN THAI DIABETIC PATIENTS : A 17-YEAR FOLLOW-UP FROM  THE ELECTRICITY GENERATING AUTHORITY OF THAILAND (EGAT) STUDY
7 Chaiyakunapruk  N DIABETIC RETINOPATHY MODELING : A COST-EFFECTIVENESS OF VARYING SCREENING INTERVALS IN TYPE 2 DIABETES MELLITUS IN THAILAND
8 Pongcharoensuk  P COSTS OF TYPE 2 DIABETES PATIENTS IN THAI GOVERNMENT HOSPITALS IN 2003
9 T. Tharavanij KNOWLEDGE ABOUT DIANETES MELLITUS IN MELLITUS IN MEDICAL PROFESSIONALS
10 Thita Snabboon A NOVEL GERMILINE MUTATION, IVS4+1G>A OF THE POU1F1 GENE UNDERLYING COMBINED PITUITARY HORMONE DEFICIENCY
11 Ariyatruchya B. MUTATION SCREENING OF SDHD GENE IN A PATIENT PRESENTED WITH PHEOCHROMOCYTOMA PARAGANGLIOMA SYNDROME : A CASE REPORT
12 Manosittisak  W. EFFECT OF PRECUTANEOUS ULTRASOUND-GUIDED RADIOFREQUENCY ABLATION FOR TREATMENT OF SOLITARY BENIGN NODULAR THYROID DISEASE: A PRELIMNARY RESULT
13 Ketsamathi  C FREQUENCY OF THYROID DYSFUNCTION IN THAI HIV-INFECTED PATIENTS
14 Waraporn Polamaung THYROID CRISIS : SEVEN-YEAR EXPERIRNCE IN PRAPOKKLAO HOSPITAL
15 Chaivichitmalakul  P. CRANIOPHARYNGIOMA : A REVIEW OF 14 CASES

[/spoiler]

[spoiler title=’หัวข้องานวิจัยงานประชุมวิชาการประจำปี-2557′ style=’default’ collapse_link=’true’]

หัวข้องานวิจัยงานประชุมวิชาการประจำปี  2547

ลำดับ ชื่อผู้วิจัย ชื่อเรื่องงานวิจัย
14 Ngarmukos  C. THE DIFFERENCES IN INSULIN SENSITIVITY, BETA  CELL FUNCTION AND ADIPONECTIN LEVELS BETWEEN OBESE WOMEN WITH AND WITHOUT DIABETES
15 Charatcharoenwitthaya  N. PREVALENCE OF SUBCLINICAL CUSHING’S SYNDROME IN TYPE 2 DIABETES WITH FEA-TURE OF METABOLIC SYNDROME
16 Keesuphan  P. THE DEVELOPMENT AND VALIDATION OF A DIABETES SCREENING TOOL FOR HIGH-RISK THAI ADULTS
17 Manosittisak  W. FACTORS PREDINCTING DIABETES BY OGTT IN SUBJECTS WITH IMPAIRED FASTING GLUCOSE
18 Soonthornpun  S. RATIO OF 30-AND 60-MIN PLASMA GLUCOSE LEVELS AFTER 75-G ORAL GLUCOSE LOAD : A SENSITIVE INDEX OF GLUCOSE TOLERANCE STATUS
19 Mangklabruks  A. SHORT TERM EFFECTS OF PARBOILED GLUTINOUS RICE CONSUMPTION ON GLYCEMIC CONTROL IN TYPE 2 DIABETES
20 Santiprabhob  J. IMPROVED GLYCEMIC CONTROL WAS SEEN IN CHILDREN AND YOUNG ADULTS WITH TYPE 1 DIABETES PARTICIPATING IN THE DIABETES CAMP
21 Nitiapinyasakul  N. DIABETIC RETINOPATHY SCREENING IN COMMUNITY HOSPITAL
22 Jatuvorapa  J. TREATMENT OF DIABETIC FOOT WOUNDS WITH A HUMAN REPLACEMENT TISSUE(DERMAGRAFT), EXPERIENCE IN THAI PATIENTS AT THEPTARIN GENERAL HOSPITAL
23 Jatuvorapa  J. HYPERBARIC OXYGEN THERAPY IN THE TREATMENT OF DIABETES FOOT ULCERS AT THEPTARIN GENERAL HOSPITAL
24 Jongjaroenprasert  W. ASSOCIATION STUDY OF GENETIC VARIATIONS NEAR P2 PROMOTER OF THE HEPATOCYTE NUCLEAR FACTOR-4α GENE AND THAI TYPE 2 DIABETES
25 Pratipanawatr  T. EFFECT OF ROSIGLITAZONE ON IGF-I, IGFBP-1, IGFBP-3, AND C-REACTIVE PROTEIN IN PATIENTS WITH TYPE 2 DIABETES
26 Polamaung  W. RABIES NEUTRALIZING ANTIBODY RESPONSES AFTER PRE-EXPOSURE VACCINATION IN TYPE 2 DIABETES
27 Noipha  K TINOSPORA CRISPA (LINN) ENHANCES THE ACTIVE GLUCOSE TRANSPORT IN 16 MYOTUBES

[/spoiler]

ไฟล์แนบ