ข่าวสารและกิจกรรม

ตารางกิจกรรมประจำปี

งานประชุมวันและเวลาสถานที่
Interhospital Endocrine Conference ครั้งที่ 122 มี.ค. 2567โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์
Interhospital Endocrine Conference ครั้งที่ 219 ก.ค. 2567โรงพยาบาลเทพธารินทร์ และโรงพยาบาลสงขลา
Interhospital Endocrine Conference ครั้งที่ 313 ก.ย. 2567โรงพยาบาลพระมงกุฏเกล้า
Interhospital Endocrine Conference ครั้งที่ 413 ธ.ค. 2567โรงพยาบาลศิริราช
งาน Fellow day15 พ.ค. 2567อาคารเฉลิมพระบารมี ๕๐ ปี
สอบอนุสาขาอายุรศาสตร์17-18 มิ.ย. 2567โรงพยาบาลพระมงกุฏเกล้า
งาน Basic Endocrinology ครั้งที่ 189 ก.ค. 2567อาคารเฉลิมพระบารมี ๕๐ ปี
งานอบรมต่อมไร้ท่อในเวชปฏิบัติ ครั้งที่ 3910-12 ก.ค. 2567อาคารเฉลิมพระบารมี ๕๐ ปี
งาน Academic Endocrine Weekend17-18 ส.ค. 2567ยังไม่ระบุ
งานประชุมประจำปี 25677-8 พ.ย. 2567ยังไม่ระบุ
งานประชุมวันและเวลาสถานที่
Interhospital Endocrine Conference ครั้งที่ 124 มี.ค. 2566โรงพยาบาลศิริราช
Interhospital Endocrine Conference ครั้งที่ 214 ก.ค. 2566โรงพยาบาลราชวิถี และ โรงพยาบาลธรรมศาสตร์
Interhospital Endocrine Conference ครั้งที่ 315 ก.ย. 2566โรงพยาบาลวชิรพยาบาล และ โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่
Interhospital Endocrine Conference ครั้งที่ 415 ธ.ค. 2566โรงพยาบาลรามาธิบดี
งาน Fellow day10 พ.ค. 2566อาคารเฉลิมพระบารมี ๕๐ ปี
สอบอนุสาขาอายุรศาสตร์12-13 มิ.ย. 2566โรงพยาบาลพระมงกุฏเกล้า
งาน Basic Endocrinology ครั้งที่ 1718 ก.ค. 2566อาคารเฉลิมพระบารมี ๕๐ ปี
งานอบรมต่อมไร้ท่อในเวชปฏิบัติ ครั้งที่ 3819-21 ก.ค. 2566อาคารเฉลิมพระบารมี ๕๐ ปี
งาน Academic Endocrine Weekend19-20 ส.ค. 2566โรงแรมเชอราตัน หัวหิน
งาน AFES202316-19 พ.ย. 2566ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์
งดจัดงานการประชุมประจําปี 2566
งานประชุมวันและเวลาสถานที่
Interhospital Endocrine Conference ครั้งที่ 14 มี.ค. 2565โรงพยาบาลรามาธิบดี
Interhospital Endocrine Conference ครั้งที่ 224 มิ.ย. 2565โรงพยาบาลเทพธารินทร์และสงขลานครินทร์
Interhospital Endocrine Conference ครั้งที่ 39 ก.ย. 2565โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์
Interhospital Endocrine Conference ครั้งที่ 416 ธ.ค. 2565โรงพยาบาลพระมงกุฏเกล้า
สอบอายุรศาสตร์20-21 มิ.ย. 2565โรงพยาบาลพระมงกุฏ
งาน Academic Endocrine Weekend 255420-21 ส.ค. 2565สถานที่จะแจ้งให้ทราบภายหลัง
งาน Basic Endocrinology ครั้งที่ 1618-19 ก.ค. 2565อาคารเฉลิมพระบารมี ๕๐ ปี
งานอบรมต่อมไร้ท่อในเวชปฏิบัติ ครั้งที่ 3720-22 ก.ค. 2565อาคารเฉลิมพระบารมี ๕๐ ปี
งานการประชุมประจำปี 25653-4 พ.ย. 2565สถานที่จะแจ้งให้ทราบภายหลัง
หมายเหตุ
แจ้งให้ทราบภายหลัง
งานประชุมวันและเวลาสถานที่
Interhospital Endocrine Conference ครั้งที่ 119 มี.ค. 64รพ.พระมงกุฏเกล้า
Interhospital Endocrine Conference ครั้งที่ 211 มิ.ย. 64รพ.ราชวิถี+รพ.ธรรมศาสตร์
Interhospital Endocrine Conference ครั้งที่ 317 ก.ย. 64รพ.วชิรพยาบาล+เชียงใหม่
Interhospital Endocrine Conference ครั้งที่ 424 ธ.ค. 64รพ.ศิริราช
สอบอายุรศาสตร์28 - 29 มิ.ย. 64รพ.พระมงกุฏ
งาน Academic Endocrine Weekend21 - 22 ส.ค. 64โรงแรมเชอราตัน หัวหิน
งาน Fellow day12 พ.ค. 64อาคารเฉลิมพระบารมี 50 ปี
งาน Basic Endocrinology20 ก.ค. 64อาคารเฉลิมพระบารมี 50 ปี
งานอบรมต่อมไร้ท่อในเวชปฏิบัติ ครั้งที่ 3621 - 23 ก.ค. 64อาคารเฉลิมพระบารมี 50 ปี
งานการประชุมประจำปี 25644 - 5 พ.ย. 64ยังไม่ระบุสถานที่
งานประชุมวันและเวลาสถานที่
Interhospital Endocrine Conference ครั้งที่ 1วันศุกร์ที่ 20 มี.ค. 63รพ.ศิริราช
Interhospital Endocrine Conference ครั้งที่ 2วันศุกร์ที่ 5 มิ.ย. 63รพ.รามาธิบดี
Interhospital Endocrine Conference ครั้งที่ 3วันศุกร์ที่ 4 ก.ย. 63รพ.เทพธารินทร์+ม.สงขลา
Interhospital Endocrine Conference ครั้งที่ 4วันศุกร์ที่ 4 ธ.ค. 63รพ.จุฬาลงกรณ์
งาน Fellow Research day29 เม.ย. 63อาคารเฉลิมพระบารมี 50 ปี
สอบบอร์ดอายุรศาสตร์29 - 30 มิ.ย. 63รพ.พระมงกุฏเกล้า
งาน Basic Endocrinology ครั้งที่ 1421 - 22 ก.ค. 63อาคารเฉลิมพระบารมี 50 ปี
งานอบรมต่อมไร้ท่อในเวชปฏิบัติ ครั้งที่ 3522 - 24 ก.ค. 63อาคารเฉลิมพระบารมี 50 ปี
งาน Endocrine Weekend 202022 - 23 ส.ค. 63ยังไม่ระบุ
งานการประชุมประจำปี 25635 - 6 พ.ย. 63โรงแรม Grand Hyatt Erawan Bangkok
งานประชุมวันและเวลาสถานที่
Interhospital Endocrine Conference ครั้งที่ 1วันศุกร์ที่ 22 มี.ค.62รพ.จุฬาลงกรณ์
Interhospital Endocrine Conference ครั้งที่ 2วันศุกร์ที่ 14 มิ.ย.62รพ.พระมงกุฎเกล้า
Interhospital Endocrine Conference ครั้งที่ 3วันศุกร์ที่ 27 ก.ย.62รพ.ราชวิถี+รพ.ธรรมศาสตร์
Interhospital Endocrine Conference ครั้งที่ 4วันศุกร์ที่ 20 ธ.ค.62รพ.วิชระ+ม.เชียงใหม่
งาน Fellow dayวันพุธที่ 8 พ.ค.62อาคารเฉลิมพระบารมี 50 ปี
สอบบอร์ดอายุรศาสตร์8 – 9 ก.ค. 62รพ.พระมงกุฏเกล้า
งาน Basic Endocrinology ครั้งที่ 136 ส.ค.62อาคารเฉลิมพระบารมี 50 ปี
งานอบรมต่อมไร้ท่อในเวชปฏิบัติ ครั้งที่ 347 - 9 ส.ค. 62อาคารเฉลิมพระบารมี 50 ปี
งานการประชุมประจำปี 25627 - 8 พ.ย.62โรงแรม อิสติน แกรนด์ สาทร
+Symposium ในงาน Academic Endocrine Weekend
+Symposium ในงานประชุมประจำปี
การขอชื่อสมาคมฯ และตราสมาคมฯ ร่วม
จัดกิจกรรมทางวิชาการของบริษัท
- จัดประชุม 1 วัน
- จัดประชุมเกิน 1 วัน คิดอัตราวันละ
งานประชุมวันและเวลาสถานที่
Interhospital Endocrine Conference ครั้งที่ 1วันศุกร์ที่ 9 ก.พ. 2561รพ.วชิระ+ม.เชียงใหม่
Interhospital Endocrine Conference ครั้งที่ 2วันศุกร์ที่ 4 พ.ค. 2561รพ.ศิริราช
Interhospital Endocrine Conference ครั้งที่ 3วันศุกร์ที่ 17 ส.ค. 2561รพ.รามาธิบดี
Interhospital Endocrine Conference ครั้งที่ 4วันศุกร์ที่ 14 ธ.ค. 2561รพ.เทพธารินทร์+สงขลา
งาน Academic Endocrine Weekend 256118-19 ส.ค 2561ยังไม่ระบุสถานที่
งาน Fellow day16 พ.ค. 2561อาคารเฉลิมพระบารมี ๕๐ ปี
งาน Basic Endocrinology ครั้งที่ 1217 ก.ค. 2561อาคารเฉลิมพระบารมี ๕๐ ปี
งานอบรมต่อมไร้ท่อในเวชปฏิบัติ ครั้งที่ 3318-20 ก.ค. 2561อาคารเฉลิมพระบารมี ๕๐ ปี
งานการประชุมประจำปี 25611-2 พ.ย. 2561อนันตราสยาม กรุงเทพฯ
+Symposium ในงานประชุมประจำปี
+Symposium ในงาน Academic Endocrine Weekend
การขอชื่อสมาคมฯ และตราสมาคมฯ ร่วม
จัดกิจกรรมทางวิชาการของบริษัท
- จัดประชุม 1 วัน
- จัดประชุมเกิน 1 วัน คิดอัตราวันละ