ภาพบรรยากาศงานอบรมต่อมไร้ท่อในเวชปฏิบัติ ครั้งที่ 27

ภาพบรรยากาศงานอบรมต่อมไร้ท่อในเวชปฏิบัติ ครั้งที่ 27    ระหว่างวันที่ 25-27 กรกฎาคม 2555   ณ ห้องประชุมสยามมกุฎราชกุมาร อาคารเฉลิมพระบา […]

งานประชุมวิชาการเฉลิมพระเกียรติฯ ระหว่างวันที่ 17-21 ก.ย. 2555 ณ มหาวิทยาลัยมหิดล

งานประชุมวิชาการเฉลิมพระเกียรติฯ ระหว่างวันที่ 17-21 กันยายน 2555   ณ อาคารศรีสวรินทิรา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล     […]

งาน Endocrine Weekend 2555 ในวันที่ 25-26 ส.ค. 2555 ณ โรงแรม เดอะกรีนเนอรี่ รีสอร์ท เขาใหญ่

งาน Endocrine Weekend 2555 ระหว่างวันที่ 25-26 สิงหาคม 2555 ณ โรงแรม เดอะกรีนเนอรี่ รีสอร์ท เขาใหญ่ จ.นครราชสีมา       รายละเอียดเพิ่มเ […]

งานประชุมประจำปี ระหว่างวันที่ 8-9 พ.ย. 2555 ณ โรงแรมเซนทารา แกรนด์ แอท เซ็นทรัลพลาซา

งานประชุมวิชาการประจำปีของสมาคมต่อมไร้ท่อฯ ระหว่างวันที่ 8-9 พฤศจิกายน 2555 ณ โรงแรมเซนทารา แกรนด์ แอท เซ็นทรัลพลาซา ลาดพร้าว กรุงเทพฯ   ลิ้งข้อม […]