งานเบาหวานโลก วันที่ 11 พฤศจิกายน 2555

  งานเบาหวานโลก วันที่ 11 พฤศจิกายน 2555   ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมกิจกรรมวันเบาหวานโลกโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย และสามารถลงทะเบียนล่วงหน้าได้ที่ 02 […]

งานประชุม Interhospital Endocrine Conference ครั้งที่ 3/2555

กรุณา ล็อกอิน เพื่อดูข้อมูล

งานประชุมวิชาการประจำปี 2555 ระหว่า่งวันที่ 8-9 พฤศจิกายน 2555

งานประชุมวิชาการประจำปี 2555 ระหว่า่งวันที่ 8-9 พฤศจิกายน 2555 ณ โรงแรมเซนทารา แกรนด์ แอท เซ็นทรัลพลาซา ลาดพร้าว กรุงเทพฯ     รายละเอียดตามไ […]