งานประชุม Interhospital Endocrine Conference ครั้งที่ 4/2555

กรุณา ล็อกอิน เพื่อดูข้อมูล

พิธีแจกรางวัลดีเด่นของสมาคมต่อมไร้ท่อแห่งประเทศไทย 2555

พิธีแจกรางวัลดีเด่นของสมาคมต่อมไร้ท่อแห่งประเทศไทย ปี พ.ศ. 2555 ในวันที่ 8 – 9 พฤศจิกายน 2555 ณ โรงแรมเซ็นทารา แกรนด์ แอท เซ็นทรัลพลาซ่าลาดพร้าว […]

การเดินทางสำหรับงานประชุมวิชาการประจำปี 2555 ในวันที่ 8-9 พฤศจิกายน 2555

การเดินทางสำหรับงานประชุมวิชาการประจำปี 2555 ในวันที่ 8-9 พฤศจิกายน 2555 การเดินทางสำหรับผู้เข้าร่วมประชุมที่นำรถมาเอง สามารถจอดรถได้ที่ลานจอดรถทางห้า […]