พิธีแจกรางวัลดีเด่นของสมาคมต่อมไร้ท่อแห่งประเทศไทย 2555

พิธีแจกรางวัลดีเด่นของสมาคมต่อมไร้ท่อแห่งประเทศไทย ปี พ.ศ. 2555
ในวันที่ 8 – 9 พฤศจิกายน 2555
ณ โรงแรมเซ็นทารา แกรนด์ แอท เซ็นทรัลพลาซ่าลาดพร้าว กรุงเทพฯ

 

 

ผู้ที่ได้รับรางวัลมีดังนี้

1. รางวัล Endocrine Society Endocrinology Award ได้แก่

แพทย์หญิงณัฎฐิณี  จรัสเจริญวิทยา

 

2. รางวัล Servier Award for Distinguised Clinical Research in Diabetology ได้แก่

นายแพทย์ยศพล  เตียวจิตต์เจริญ

 

ไม่สามารถนำไปใช้อ้างอิงได้
แชร์บทความ