ด่วน! ขยายกำหนดส่งบทความงาน AFES2013 เป็น 12 ก.ย 56 พร้อมลดค่าลงทะเบียน 50%

ด่วน! ขยายเวลากำหนดส่งบทความเข้าร่วมงาน AFES2013 เป็น 12 กันยายน 2556 พร้อมลดค่าลงทะเบียน 50%เมื่อบทความได้รับการตอบรับ   With regards to the upc […]