ขอเชิญเข้าร่วมงานประชุมวิชาการโครงการเยาวชนรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดล 2014 ครั้งที่ 2

ขอเชิญเข้าร่วมงานประชุมวิชาการโครงการเยาวชนรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดล 2014 ครั้งที่ 2   ในวันที่ 27 มกราคม 2557 เวลา 08.00 – 16.00 […]

งานประชุมวิชาการ Rama Endocrine Update 2014 ระหว่างวันที่ 25-26 ม.ค. 2557

งานประชุมวิชาการ Rama Endocrine Update 2014 ระหว่างวันที่ 25-26 มกราคม 2557 ณ ห้องบุหงา ชั้น 3 โรงแรมโกลเด้นทิวลิป ซอฟเฟอริน กรุงเทพฯ  

พิธีแจกรางวัลดีเด่นของสมาคมต่อมไร้ท่อแห่งประเทศไทย ปี พ.ศ. 2556

พิธีแจกรางวัลดีเด่นของสมาคมต่อมไร้ท่อแห่งประเทศไทย ปี พ.ศ. 2556 ในวันที่ 7 – 8 พฤศจิกายน 2556 ณ โรงแรมเซ็นทารา แกรนด์ แอท เซ็นทรัลพลาซ่าลาดพร้าว กรุงเ […]