พิธีแจกรางวัลดีเด่นของสมาคมต่อมไร้ท่อแห่งประเทศไทย ปี พ.ศ. 2556

พิธีแจกรางวัลดีเด่นของสมาคมต่อมไร้ท่อแห่งประเทศไทย ปี พ.ศ. 2556
ในวันที่ 7 - 8 พฤศจิกายน 2556 
ณ โรงแรมเซ็นทารา แกรนด์ แอท
เซ็นทรัลพลาซ่าลาดพร้าว กรุงเทพฯ 

ผู้ที่ได้รับรางวัลมีดังนี้


1. รางวัล Endocrine Society Endocrinology Award ได้แก่


- แพทย์หญิงณัฎฐิณี จรัสเจริญวิทยา

 
2. รางวัล Endocrine Society Award for Distinguised Research in
Diabetology ได้แก่


- แพทย์หญิงสมลักษณ์ จึงสมาน

 

 

 

ไม่สามารถนำไปใช้อ้างอิงได้
แชร์บทความ