ขอเชิญเข้าร่วมงานประชุมวิชาการ ประจำปี 2557 วันที่ 22 ส.ค. 2557 เวลา 07.00-15.30 ห้องควีนส์ปาร์ค 2 โรงแรมอิมพีเรียลควีนส์ปาร์ค (สำหรับบุคลากรทางการแพทย์)

ขอเชิญเข้าร่วมงานประชุมวิชาการประจำปี 2557 ในหัวข้อ “Standard in Diabetes Care 2014” วันศุกร์ที่ 22 สิงหาคม2557 เวลา 07.00–15.30 น. […]