ภาพที่ระลึกพิธีมอบวุฒิบัตรแก่แพทย์ผู้สำเร็จการฝึกอบรมสาขาอายุรศาสตร์ และ อนุสาขาอายุรศาสตร์ ในงานประชุมวิชาการราชวิทยาลัยอายุรแพทย์แห่งประเทศไทยประจำปี2557

 

ภาพที่ระลึกพิธีมอบวุฒิบัตรแก่แพทย์ผู้สำเร็จการฝึกอบรมสาขาอายุรศาสตร์ และ อนุสาขาอายุรศาสตร์  
 
ในงานประชุมวิชาการราชวิทยาลัยอายุรแพทย์แห่งประเทศไทยประจำปี2557
ไม่สามารถนำไปใช้อ้างอิงได้
แชร์บทความ