ขอเชิญแพทย์และผู้สนใจเข้าร่วมฟังการบรรยายงานวันเบาหวานโลก วันที่ 14 พย 2557

ขอเชิญแพทย์และผู้สนใจเข้าร่วมฟังการบรรยายงานวันเบาหวานโลก  ในวันที่ 14 พฤศจิกายน 2557 เวลา 07.30 – 15.40น. ณ ตึกอาคารเฉลิมพระเกียรติ ชั้น 1 […]