พิธีแจกรางวัลดีเด่นของสมาคมต่อมไร้ท่อแห่งประเทศไทย ปี พ.ศ. 2557

พิธีแจกรางวัลดีเด่นของสมาคมต่อมไร้ท่อแห่งประเทศไทย ปี พ.ศ. 2556
ในวันที่ 6 - 7 พฤศจิกายน 2557

พิธีแจกรางวัลดีเด่นของสมาคมต่อมไร้ท่อแห่งประเทศไทย ปี พ.ศ. 2556
ในวันที่ 6 - 7 พฤศจิกายน 2557
ณ โรงแรมเซ็นทารา แกรนด์ แอท เซ็นทรัลพลาซ่าลาดพร้าว กรุงเทพฯ
ผู้ที่ได้รับรางวัลมีดังนี้
1. รางวัล Endocrine Society Endocrinology Award  ได้แก่
แพทย์หญิงหทัยกาญจน์ นิมิตรพงษ์ 

 

2. รางวัล Endocrine Society Award for Distinguised Research in Diabetology ได้แก่
แพทย์หญิงมงคลธิดา อัมพลเสถียร 

 

ไม่สามารถนำไปใช้อ้างอิงได้
แชร์บทความ