สมาคมโรคเบาหวานแห่งประเทศไทยฯ ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการประจำปี 2558 Type 1 Diabetes Through the Life Span

  สมาคมโรคเบาหวานแห่งประเทศไทยฯ ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการประจำปี 2558 Type 1 Diabetes Through the Life Span   วันศุกร์ที่ 21 สิงหาคม พ.ศ.2 […]

ขอความเห็นสมาชิก สตรท.เกี่ยวกับรหัสทางการแพทย์ของผู้ป่วยที่ควรรักษากับแพทย์เฉพาะทางต่อยอด

ขอความเห็นสมาชิก  สตรท.เกี่ยวกับรหัสทางการแพทย์ของผู้ป่วยที่ควรรักษากับแพทย์เฉพาะทางต่อยอด   กรุณาส่งแบบสอบถามกลับสมาคมฯ ภายในวันที่ 19 พฤษภ […]