งานประชุมวิชาการประจำปี Annual meeting 2015

เรียนเชิญสมาชิกสมาคมฯ เข้าร่วมประชุมวิชาการประจำปี Annual meeting  2015 จัดโดย มูลนิธิโรคกระดูกพรุนแห่งประเทศไทย ระหว่างวันที่ 20-21  ส […]

เบาหวานทำให้ตาบอดได้

เบาหวานทำให้ตาบอดได้ เบาหวานเป็นสาเหตุสำคัญของการตาบอดในคนไทย เบาหวานทำให้ตาบอดได้อย่างไร จะดูแลรักษาดวงตาอย่างไรไม่ให้ตาบอดจากโรค­เบาหวาน  & […]