พิธีแจกรางวัลดีเด่นของสมาคมต่อมไร้ท่อแห่งประเทศไทย ปี พ.ศ. 2558

1 รางวัล Endocrine Society Endocrinology Award ได้แก่ พญ.พัชญา  บุญชยาอนันต์ จากคณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 2 รางวัล Distinguished Clinical Re […]

Interhospital Endocrine Conference ครั้งที่ 4/2558

กรุณา ล็อกอิน เพื่อดูข้อมูล