คะแนน CME งานประชุมวิชาการประจำปี 2559

คะแนน CME งานประชุมวิชาการประจำปี 2559    สำหรับแพทย์ผู้เข้าร่วมประชุม วันที่ 3 พฤศจิกายน 2559 ได้ 5.50 หน่วยกิต วันที่ 4 พฤศจิกายน 2559 ได้ […]

งานประชุมวิชาการประจำปี 2016 สมาคมต่อมไร้ท่อแห่งประเทศไทย วันที่ 3-4 พฤศจิกายน 2559

งานประชุมวิชาการประจำปี  2016 สมาคมต่อมไร้ท่อแห่งประเทศไทย วันที่ 3-4 พฤศจิกายน 2559 ณ ห้องสุรศักดิ์ แกรนด์ บอลรูม ชั้น 11 โรงแรมอีสติน แกรนด์ สาทร กร […]