พิธีแจกรางวัลดีเด่นของสมาคมต่อมไร้ท่อแห่งประเทศไทย ปี พ.ศ. 2559

พิธีแจกรางวัลดีเด่นของสมาคมต่อมไร้ท่อแห่งประเทศไทย ปี พ.ศ. 2559
ในวันที่ 3 - 4 พฤศจิกายน 2559

พิธีแจกรางวัลดีเด่นของสมาคมต่อมไร้ท่อแห่งประเทศไทย ปี พ.ศ. 2559
ในวันที่ 3 - 4 พฤศจิกายน 2559
ณ โรงแรม อีสติน แกรนด์ สาทร กรุงเทพฯ
ผู้ที่ได้รับรางวัลมีดังนี้
1. รางวัล Endocrine Society Award for Distinguised Research in Diabetology ได้แก่
แพทย์หญิงชุตินธร ศรีพระประแดง

2. รางวัล Endocrine Society Endocrinology Award ได้แก่
แพทย์หญิงภรณี กนกโรจน์

 

 

ไม่สามารถนำไปใช้อ้างอิงได้
แชร์บทความ