การอบรมโรคต่อมไร้ท่อในเวชปฏิบัติครั้งที่ 32 ประจำปี 2560 (อัพเดด)

  ขอเชิญสมาชิกและผู้ที่สนใจเข้าร่วมการอบรมโรคต่อมไร้ท่อในเวชปฏิบัติครั้งที่ 32 ประจำปี 2560 ระหว่างวันที่ 19-21 กรกฎาคม 2560 ณ อาคารเฉลิมพระบารมี […]