หนังสือ คำแนะนำการฉีดยาเบาหวาน สำหรับบุคลากรทางการแพทย์

ราคา 200 บาทต่อเล่ม ซื้อ 10 เล่ม ลด 15% เหลือราคา 170 บาท ซื้อ 100 เล่ม ลด 25% เหลือราคา 150 บาท หากสนใจสั่งซื้อ ติดต่อ สมาคมโรคเบาหวานแห่งประเทศไทย อ […]

แนวทางการรักษา Cushing’s Syndrome

CS เป็นสภาวะที่มีคอร์ติซอลในเลือดสูง (pathological hypercortisolism) ทำให้เกิดความผิดปกติของรูปร่างหน้าตาเช่น หน้าบวม อ้วนลงพุง ติดเชื้อง่าย กระดูกผุ […]

แนวทางการรักษา Primary Aldosteronism

ผู้ป่วยที่มีปัญหาความดันโลหิตสูง โดยมีข้อบ่งชี้ดังต่อไปนี้ –  ความดันโลหิตสูงเป็นเวลานาน มากกว่า 150/100 mm Hg – ความดันโลหิตสูง >140/9 […]

หนังสือ แนวทางเวชปฏิบัติสำหรับโรคเบาหวาน 2560

เบาหวานเป็นโรคไม่ติดต่อเรื้อรังที่ต้องดูแลรักษาต่อเนื่อง เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดโรคแทรกซ้อนและมีคุณภาพชีวิตที่ดี ทางสมาคมโรคเบาหวานแห่งประเทศไทย ออกหนั […]