หนังสือแนวทางเวชปฏิบัติสำหรับโรคเบาหวาน 2560

**มาแล้ว ฉบับสมบูรณ์** หนังสือแนวทางเวชปฏิบัติสำหรับโรคเบาหวาน 2560 (CPG) จัดพิมพ์ครั้งที่ 3  จำนวนเพียง 3500 เล่มเท่านั้น พร้อมจำหน่าย ในราคาเล่มละ  […]

งานประชุมวิชาการโครงการเยาวชนรางวัลเจ้าฟ้ามหิดล ประจำปี 2560

กำหนดการงานประชุมวิชาการโครงการเยาวชนรางวัลเจ้าฟ้ามหิดล ประจำปี 2560 ในหัวข้อการบรรยาย “ The Role of Genetic and Epigenetic in the Screening and Preve […]

Interhospital Endocrine Conference ครั้งที่ 4/2560

กรุณา ล็อกอิน เพื่อดูข้อมูล