พิธีแจกรางวัลดีเด่นของสมาคมต่อมไร้ท่อแห่งประเทศไทย ปี พ.ศ. 2560

งานประชุมวิชาการประจำปี 2560

วันที่ 2-3 พฤศจิกายน 2560

ณ โรงแรมดุสิตธานี กรุงเทพฯ

1. รางวัล Endocrine Society Endocrinology Award  มีผู้ได้รับรางวัล 2 ท่าน ได้แก่

พญ.สิรินาถ สิรินทร์วราวงศ์  จาก รพ.ศิริราช

เรื่อง TRANSIENT ADRENAL INSUFFICIENCY IN DIFFUSE LARGE B CELL LYMPHOMA PATIENTS AFTER CHEMOTHERAPY WITH SHORT-COURSE, HIGH-DOSE CORTICOSTEROID

 

 

 

 

 

พญ.วาสิตา วราชิต จาก รพ.จุฬาลงกรณ์

เรื่อง PREVALENCE OF SOMATIC KCNJ5 MUTATIONS IN PATIENTS WITH ALDOSTERONE-PRODUCING ADRENAL ADENOMAS IN KING CHULALONGKORN MEMORIAL HOSPITAL

 

 

 

 

 

2. รางวัล Endocrine Society Award for Distinguised Research in Diabetology ได้แก่

พญ.ธนวรรณ คงมาลัย จาก รพ.ศิริราช

เรื่อง EFFECT OF TEMPERATURE ON THE INSULIN STABILITY OF IN-USE INSULIN PENS

 

 

 

 

 

ไม่สามารถนำไปใช้อ้างอิงได้
แชร์บทความ