องค์ประกอบปากกาอินซูลิน

องค์ประกอบปากกาอินซูลิน บรรยายส่วนประกอบของปากกาฉีดอินซูลินชนิดต่างๆอย่างละเอียด ได้แก่ – ปลอกปากกา – กระบอกบรรจุหลอดยา – ตัวปากกา & […]

หนังสือแนวทางเวชปฏิบัติสำหรับโรคเบาหวาน 2560 ฉบับของแท้

หนังสือแนวทางเวชปฏิบัติสำหรับโรคเบาหวาน 2560 ฉบับของแท้ จากสมาคมโรคเบาหวานแห่งประเทศไทยฯ load ฟรี http://www.dmthai.org/…/cpg/443-guideline-diabetes-c […]

เครื่องมือคำนวณความเสี่ยงการเกิดกระดูกหัก FRAX

FRAX เป็นเครื่องมือที่ถูกพัฒนาขึ้นจาก WHO เพื่อใช้ประเมินความเสี่ยงการเกิดกระดูกหักของผู้ป่วย เครื่องมือนี้จะขึ้นกับโมเดลของผู้ป่วยแต่ละรายซึ่งใช้ปัจจ […]

The Diagnosis and Management of Lipodystrophy Syndromes: A Multi-Society Practice Guideline

Lipodystrophy syndromes เป็นภาวะพร่องไขมันในร่างกาย ลักษณธผู้ป่วยผอม เห็นหล้ามเนื้อและเส้นเลือดดำได้เด่นชัด พบ acanthosis nigricans หรือ Eruptive xant […]