Interhospital Endocrine Conference ครั้งที่ 2/2561

เชิญประชุมวิชาการงาน Interhospital Endocrine Conference ครั้งที่ 2/2561

ในวันศุกร์ที่ 4 พฤษภาคม 2561 เวลา 13.00 – 15.00 น.

ณ ห้องประชุมวีกิจ วีรานุวัตติ์ ชั้น 3-4 ตึกอัษฎางค์ โรงพยาบาลศิริราช

ไฟล์แนบ

4

พ.ค.

Interhospital conference
ไม่สามารถนำไปใช้อ้างอิงได้
แชร์บทความ

ลงชื่อเข้าร่วมงาน

ขออภัยค่ะหมดเวลาในการลงชื่อเข้าร่วม