มารู้จักกับ Type1 diabetes ให้มากขึ้น

review จาก Lancet ฉบับนี้ได้พูดถึงทุกแง่มุมของเบาหวานประเภทที่ 1 ตั้งแต่ การวินิจฉัยที่ปัจจุบันยากขึ้นด้วยอาการทางคลินิกเพียงอย่างเดียวเนื่องจากพบเด็ก […]

World Diabetes Day ปี 2018-2019 ธีม The Family and Diabetes.

  สมาพันธ์เบาหวานนานาชาติ ประกาศธีมวันเบาหวานโลกปี 2561-2562 ภายใต้หัวข้อ The Family and Diabetes เนื่องจากปัจจุบัน มีจำนวนประชากรมากถึง 425 ล้าน […]